Texten nedan är en annons av och från Paessler 

IoT, som har varit och fortfarande är något av en marknadsföringshype, har på senare tid börjat ge de första användarna konkreta fördelar. Dålig publicitet innebär fortfarande gimmickstatus för vissa IoT-prylar men potentialen blir allt mer uppenbar. Idag finns betydligt fler dokumenterade användarfall än för bara ett par år sedan och det blir allt enklare för nya företag att haka på trenden.

Men innan du hoppar på en komplett IoT-lösning är det viktigt att du tar en titt på den komponent som möjliggör det hela: nätverket. Här följer några tankar om hur nätverket kan anpassas för IoT.

 

Skapa separata nätverk

Om du ska ansluta flera enheter kan det vara idé att ha dem i ett separat nätverk, kanske som separata VLAN. Det finns två skäl till detta.

För det första är flera av dessa anslutna enheter inte helt säkra. Säkerheten har blivit bättre och kommer att bli ännu bättre med tiden men det är ändå en bra idé med separata nätverk för att öka säkerheten.

 

Glöm inte att planera för framtida behov. Efter hand som antalet enheter i nätverket ökar, ökar även mängden överförda data.

 

För det andra kan ett separat nätverk konfigureras speciellt för dessa enheter. Det gäller allt från lagring till nätverksinställningar och så vidare.

 

Bandbredd, bandbredd, bandbredd

IoT har stort behov av bandbredd när många enheter ska kommunicera med varandra eller med enheter och applikationer på Internet. Detta i sin tur innebär att dina WAN- och LAN-anslutningar måste kunna erbjuda en bandbredd som uppfyller behoven för dataöverföring, helst även med alternativ för korta perioder av toppar.

Och glöm inte att planera för framtida behov. Efter hand som antalet enheter i nätverket ökar, ökar även mängden överförda data. Ditt bästa alternativ är att göra en realistisk översyn över de närmaste årens mål och strategier och därefter se till att nätverket klarar eventuell extra belastning.

 

Förbered för lagring och analys av Big Data

Beroende på syfte och användning kan IoT-nätverken generera stora datamängder. Dessa data förekommer i olika volymer och med stor värdemässig variation. Vissa data är mycket värdefulla för företaget och andra inte. Och värdet kan förändras över tid. Alla de här faktorerna måste övervägas när IoT-nätverken planeras. Typ och nivå av lagring, hur länge data ska lagras och strategier runt säkerhetskopiering är några detaljer du behöver tänka på.

Även lösningar för analys av IoT-data bör tas med i beräkningen. Du kan till exempel behöva Edge-servrar med nödvändig kapacitet, eller fog computing. Poängen är att oavsett vilken lösning du väljer ska hanteringen av de stora datavolymerna som genereras av IoT-systemet ingå i nätverksplaneringen.

 

Lägga upp en IoT-gateway

Använd en IoT-gateway för att koppla samman IoT-enheternas och -sensorernas domäner med nätverkets domän. Denna gateway kan även översätta respektive enhets protokoll och vidarebefordra unika IoT-data till lämplig destination, som inom nätverket eller till en edge-dator för omedelbar behandling. IoT-gateways hanterar och stöder de allt mer avancerade trådlösa protokollen som krävs av nya enheter och applikationer. Du kan även använda en IoT-gateway för att öka säkerheten i realtid mot störningar som uppstår på grund av IoT:s sårbarhet.

 

Nätverksövervakning som stöder IoT

Mängden och varianterna av IoT-enheter och IoT-relaterade nätverkshändelser kräver robust nätverksövervakning. Planera framåt med anpassningsbar, skalbar nätverksövervakning för alla de variabler du måste ta hänsyn till.

PRTG Network Monitor är ett perfekt verktyg för IoT-applikationer. Utöver traditionell övervakning som Netflow och SNMP erbjuds även flexibilitet i form av övervakning av en mängd olika enheter via sensorer. Läs mer om vad PRTG Network Monitor kan göra för dig i denna översikt: https://bit.ly/2FPT1m7

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här