Amazon Web Services, med Werner Vogels i spetsen, kom till Stockholm i maj för en fullpackad konferensdag med fokus på molnet. Datormagazin var givetvis på plats för att rapportera.

Dagen inleddes med en kort summering av de senaste åtta till nio åren för Amazon Web Services (AWS). Företaget har haft en enorm utvecklingstakt sett till antalet nya innovationer som för 2017 uppgick till hela 1 430 stycken. För att sedan sätta lite siffror på detta har AWS haft en årlig tillväxt på 49 procent med en avkastning på 20 miljarder dollar.

Bolaget har idag bred global täckning. Bland de regioner där företaget finns representerade uppmärksammades framför allt region Stockholm som omfattas av AZ:s i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.. Detta kommer att ge en extremt låg latens för alla kunder som ansluts via de nordiska huvudstäderna och närliggande områden. För att ytterligare stärka sin position i Norden har AWS kontor med allt från support till olika partnernätverk och program i Danmark, Sverige och Finland.

Fokus på Lambda

AWS Summit 2018 hade störst fokus på AWS Lambda. Den tjänsten låter oss exekvera kod utan att behöva inneha eller hantera servrar. Detta är också storheten med tjänsten. En annan faktor är att kunderna bara betalar för beräkningstiden som konsumeras.

AWS Lambda låter kunden köra kod för praktiskt taget alla typer av applikationer eller backendtjänster – allt med nolladministration. Det enda som behövs är att ladda upp koden, efter det tar AWS Lambda hand om allt som krävs för att köra och skala koden med högsta tillgänglighet och säkerhet.

För att använda AWS Lambda kan vi antingen ladda upp färdig kod eller skriva egna lösningar via AWS Management Console. Det är även möjligt att välja bland ett stort utbud av färdiga mallar för de vanligaste uppgifterna vilket ytterligare effektiviserar processen.

Ett bra exempel, som Werner visade, var hur våra robotdammsugare kan fungera och hanteras. När funktioner från AWS kombineras med Lambda kan man sätta samman en lösning som hanterar allt från den initiala installationen och registreringen, till fortlöpande uppdatering och loggning.

Maskinlärning och AI

Ett annat ämne som alltid står högt på agendan när det gäller AWS, är olika former av artificiell intelligens (AI) och de underliggande lösningarna. En av de kanske mest intressanta lösningarna i portföljen är Amazon Sagemaker. Detta är enkelt uttryckt en plattform som gör det möjligt för utvecklare och forskare med flera att på enklast möjliga sätt bygga, träna och distribuera maskinlärningsmodeller.

Amazon Sagemaker ger tillgång till ett antal färdiga och integrerade algoritmer som från start har optimerats för högsta prestanda. Dessa kan sedan kompletteras med körningar från Tensorflow, Apache Mxnet och Chainer i olika Docker-containers. När denna del är färdig startats själva träningsfasen vilken till stora delar är helt automatiserad. Dessutom är den självlärande på så sätt att den optimeras efter data och modeller för bästa tänkbara utfall. Sagemaker har även stöd för både initiala tester och slutgiltig distribution.

Genom att dessutom integrera AWS övriga lösningar som Rekognition, Video Rekognition, Polly, Translate och Lex med flera i Sagemaker får utvecklarna en enorm bredd av färdiga lösningar som enkelt kan implementeras efter behov.

Tittar vi lite kort på just Rekognition har denna utvecklats enormt sedan lanseringen. Den ger djupinlärningsteknik som kan detektera objekt och scener, ansiktsanalys, ansikts- och kändisigenkänning med mera direkt från start. Precis som för flera andra tjänster kan den användas genom att man enbart betalar för den datakraft som behövs för själva körningen.

På ljudsidan hittar vi Amazon Polly som numera har stöd för 52 röster över 25 språk, Amazon Transcribe som ger utvecklare direktåtkomst till avancerad ASR och slutligen Lex som gör det enkelt att integrera ett konversationsgränssnitt i alla appar.

Utveckling i kvadrat

Detta var några av delarna som presenterades. Då har vi inte ens nämnt Aurora som är den snabbast växande tjänsten i AWS historia, DWS som är en lösning för att migrera databaser till AWS moln eller helt nya Aurora Multi-master som är en relationsdatabastjänst med möjlighet till skalning över multipla datacenter.

Beaktat detta får vi säkert anledning att framöver återkomma i ämnet. Det finns mycket mer att berätta, och att lära.

Av Patrik Wahlqvist

Uppdaterad 15/6-18: Korrigering av intäkter.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här