Ett forskningsteam på Tata Consultancy Services, TCS, jobbar på en produkt som kan komma att revolutionera framtida medicinsk behandling.

TCS är ett av Indiens största företag och landets ledande bolag när det kommer till export av programbaserade lösningar. Trots att de flesta kanske inte har en direkt relation till företaget finns de representerade i över 45 länder och har över 400 000 anställda. TCS jobbar aktivt över flera områden där den gemensamma nämnaren för samtliga delar är den betydande del som baseras på forskning och utveckling. Vi fick möjlighet att prata med Tommi Mäkinen, Innovation Lead för Europa, gällande ett av företagets mest intressanta forskningsprojekt – den digitala huden.

Problemen med traditionella tester

Den medicinska och den kosmetiska industrin har under decennier varit beroende av tester på antingen djur eller på frivilliga försökspersoner. Många gånger väcker försök av det slaget stora moraliska debatter och givetvis har det funnits flera fall då produkter inte gett de resultat som önskats och ibland även lett till försämringar hos de behandlade patienterna.

– Detta är inte de enda bekymren. När tester utförs på exempelvis djur, vilket på flera sätt kan ifrågasättas, får vi ett resultat baserat på just detta djur och denne individs reaktioner. Detta gör att vi aldrig kan vara helt säkra på att resultatet blir detsamma ens på samma ras och än mindre på en människa, som trots allt har en helt annan DNA och genuppsättning. Så trots att testerna kan verka lika är det en ofantlig skillnad. För att göra en väldigt grov jämförelse skulle vi kunna be dig definiera färgen vit. Trots att vi kan ha tusentals prover som alla per definition är vita har de olika nyanser och är således inte lika. På samma sätt är det med dessa tester, säger Tommi Mäkinen.

Det är denna skillnad som är en av orsakerna till att medicin kan ha så olika inverkan på olika personer där vissa får ett önskat resultat medan andra inte alls får denna effekt, eller till och med bieffekter som kan vara av värre art än ursprungssymtomet.

Den digitala lösningen är nära

TCS-avdelningen Tommi Mäkinen jobbar på hoppas att företagets digitala hud är lösningen på problematiken. Enkelt uttryckt handlar det om en kombination av multiskalig modulering och virtual reality, VR. Plattformen som sådan är kapabel att hantera såväl mikro- som makro-skalad modulering och kan emulera de kemo-fysikaliska egenskaperna hos vanlig hud med en otrolig precision. Detta gör det lättare för forskare att studera hur de olika beståndsdelarna i olika, nya, formler transporteras genom dessa lager och vilken inverkan de har i varje skede.

Än så länge befinner sig den digitala huden i en utvecklingsfas

– Den digitala hud vi utvecklar valideras sedan inte bara internt utan även av noga utvalda partners för att garantera att lösningen fungerar sömlöst med riktig hud under så kallade in-vivo/in-vitro-experiment. Detta både för att resultatet ska bli så bra som möjligt men även för att ta utvecklingen vidare. Utöver detta används även ett VR-baserat verktyg för mer djupgående visualisering och samarbete via molnet där vi jobbar med olika simuleringar för att ytterligare förbättra utvecklingsprocessen, säger Mäkinen.

Än så länge befinner sig den digitala huden i en utvecklingsfas, men när det som idag kan kallas för en prototyp blir en fullvärdig produkt menar TCS att den kommer att innebära en enorm förändring på flera områden. Förutom den etiska aspekten av djurförsök är processen även tidskrävande och antalet möjliga försök begränsade. Med digital hud kan forskare utföra obegränsat med tester med snudd på omedelbara resultat. Då testerna dessutom kan baseras på varje individ eller patients exakta grundförutsättningar kommer den medicin som tas fram att verkligen bli individanpassad och maximera de effekter som eftersöks. Samtidigt ska bieffekterna minska eller helt försvinna.

Lägg sedan till att all data samlas in och analyseras gemensamt vilket bör leda till snabbare och än bättre resultat till bråkdelen av den kostnad vi har idag och med en tidsaspekt som bara den i sig troligen kommer att rädda liv.

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här