Hostingbolaget Glesys bygger nytt. Företaget sätter spaden i backen och bygger ett andra datacenter i hemorten Falkenberg.

En rad svenska hostingbolag har under de senaste åren bytt ägare och efter konsolideringar med andra bolag blivit allt färre. Ett av de bolag som inte tycks ha för avsikt att gå den vägen är Glesys som istället satsar på ett nytt datacenter i hemorten Falkenberg.

Värme-effekten uppgår till tre megawatt vilket är fyra gånger mer än det datacenter som Glesys tidgare byggt i Västberga strax söder om Stockholm

Det nya datacentret, som kommer stå klart under andra kvartalet år 2020, kommer inte bara driva rack efter rack med servrar, lagring och nätverkskomponenter utan kommer också att anslutas till fjärrvärmeverket i Falkenberg där det med värmen från datacentret kommer värma upp 1000 villor i omgivningen vilket motsvarar upp till 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion. Värme-effekten uppgår till tre megawatt vilket är fyra gånger mer än det datacenter som Glesys tidgare byggt i Västberga strax söder om Stockholm.

– Rent geografiskt är Falkenberg optimalt för den här typen av satsningar. De infrastrukturella förbindelserna är goda, både när det gäller IT-infrastruktur och med E6 och Västkustbanan i nära förbindelse till datacentret, säger Glenn Johansson, vd på Glesys.

Det nya datacentret i Falkenberg blir en del av Glesys betydande nätinfrastruktur i norra Europa, med direkt åtkomst till några av Nordens största städer samt Amsterdam, Frankfurt och London.

Sedan tidigare har en rad andra svenska hostingbolag etablerat egna datacenter runt om i landet. Exempelvis invigde Binero så sent i våras ett mindre datacenter i Vallentuna norr om Stockholm. Företaget Datacenter har sedan tidigare bland annat en anläggning i ett före-detta militärt bergrum söder om Stockholm och det vore sannolikt tjänstefel att inte nämna Bahnhof med flera datacenter i eller runt om Stockholm.

Fotnot: Datormagazin har ett samarbete med Glesys runt driften av denna webbplats.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här