Texten nedan är en annons av och för Paessler


Utan att behöva titta på en skärm, hur vet du att CCTV-kamerorna fungerar och att alla filmerna sparas? Då tekniken skiljer sig åt och det finns ett brett utbud av tillverkare, har det blivit en utmaning att implementera CCTV-system (Closed-circuit television) i moderna nätverk. Men det är bara det första steget: administreringen och övervakningen av säkerhetssystemen är en vital del för att se till att de fungerar till fullo. Och även om vissa CCTV-tillverkare erbjuder sina egna proprietära lösningar för detta, så är dessa inte öppna och det blir svårt att integrera med din infrastruktur för att få en enhetlig bild över hela miljön.

På flera områden

Det finns många exempel på när en CCTV-lösning kan vara praktisk och tillföra värde:

 • Områdesövervakning
 • Entréövervakning
 • Staket- och grindövervakning
 • Övervakning av objekt, som på museum eller gallerier
 • Kontroll över produktionsprocesser
 • Säkerhetsövervakning av publika områden
 • Hemskydd
 • Fördel med PRTG

Hur du kan övervaka din CCTV utrustning beror huvudsakligen på vilken data som är tillgänglig och delas av varje enhet. Men en tumregel är, att om dina enheter kan kommunicera via SNMP eller om du kan få ut data via något REST API eller HTTP API, så kan dom övervakas  med PRTG.

Generellt rekommenderas  åtminstone att skicka ping till alla enhetena (om de är IP-baserade) för att se om de kan nås (detta kan göras via Ping Sensor). Alternativet, om enheten har ett webbgränssnitt, är att använda en HTTP Sensor för att försäkra dig om att gränssnittet fungerar korrekt.

Självklart är du intresserad av mer information än så, och här är några generella rekommendationer för vad du kan övervaka med PRTG:

Vad?

Varför?

Hur?

Strömförsörjning/ UPS

Detta hjälper dig att felsöka ditt CCTV-system; är det verkligen en kamera som är sönder eller är det något fel med ström-försörjningen?

Via Ping, direkta SNMP-polls, passiva SNMP-Traps och passiv HTTP Push Data

Lagring

Självklart vill du även veta om det fortfarande finns tillräckligt med plats på er DVR/ NVR/ SAN/ NAS, och få en varning i god tid om lagringsutrymmet är på väg att ta slut.

Via Storage Sensors, EXE/Script (Powershell), EXE/Script Advanced, MIB:s via SNMP Library och mottagning av HTTP/Push Data

Övrig data som har samlats in av dina enheter (temperatur, rörelse, ljus, ljud, vibrationer…)

Det varierar mellan olika kameror vilken ytterligare information de kan ge, men denna kan också integreras med PRTG!

Via EXE/Script(Powershell), EXE/Script Advanced, MIB:s via SNMP Library och mottagning av HTTP/Push Data

En guide med en Axis-kamera

Då var det dags för ett exempel som handlar om övervakning med en Axis Q6115. Nedan är de steg som behövs för att lägga till en sådan enhet, med sina sensorer, till din PRTG-installation.

 • Ladda ned MIB-filerna som innehåller AXIS ROOT och AXIS VIDEO MIB från nedladdningssektionen på tillverkarens webbplats.
 • Använd Paessler MIB Importer för att importera dessa MIB-filer och skapa en OIDlib-fil.
 • Kopiera denna fil till underkatalogen /snmplibs i din PTRG-installation.
 • Skapa en ny enhet i din PRTG-installation och lägg till en SNMP Library sensor.
 • Välj den nyligen skapade OID-filen i menyn och lägg till den till sensorn.
 • Nu kan du välja från en lista över vilka sensorer som tillhandahålls och är klar!

Visualisera på en dashboard

När du har samlat in all data, kan du skapa en vy som fungerar som en dashboard för ditt CCTV-system. Här är ett exempel:

Med en avancerad lösning som Paesslers PRTG kan du konfigurera både tröskelvärden och larm. Vid ett fel kan PRTG skicka larm, till exempel via e-post, Slack eller Microsoft Teams, för att förhindra nedtid. Detta innebär även en lugnare tillvaro både för de som har ansvarar för säkerheten och för de som tar hand om fastighetsservicen.

Av Atle Hadland, Country Manager Nordics hos Paessler


Texten ovan är en annons av och för Paessler