Canonical är en av de få företag som försöker livnära sig på öppen källkod i form av en Linuxdistribution vid namn Ubuntu. Nu har deras senaste bokslut offentliggjorts och det har några ljusglimtar.

Canonical är kanske mest kända för sin Linuxdistribution Ubuntu som får anses vara en av de större på marknaden. Företaget, som ingår i en grupp kallad Canonical Group, har dragits med förluster de senasten åren. Företagets senaste bokslut har även det röda siffror men en ljusglimt i tunneln är att förlusterna minskar, men det gör också antalet anställda.

För två år sedan hade Canonical Group, som är ett av bolagen som ägs av Canonical holdings, drygt 600 anställda. Dessa har gradvis minskat till 443 anställda förra året till 385 anställda per den 31 mars i år. Den stora minskningen från 600 anställda ska åtminstone delvis berott på att Canonical övergav utvecklingen av fönsterhanteraren Unity och andra projekt som inte var lönsamma. Förlusterna har minskat från 23 miljoner dollar per den 31 mars 2017 till minus nio miljoner dollar per den 31 mars i år.

Canonical har nyligen ändrat bokföringsmodell där de flyttat slutet på det fiskala året från den 31 mars till att sammanfalla med det faktiska årsskiftet varför de siffror som visas upp i bokslutet endast täcker nio månaders verksamhet.

Tillsammans med Red Hat, som numera ägs av IBM, och Suse är Canonical en av de få företag som livnär sig på att paketera och utveckla en Linuxdistribution med tillhörande kringtjänster.

Skriver nyheter, guider och tester i Datormagazin och är redaktör för Datormagazin Retro. Jobbade på Datormagazin 2001-2005 som testredaktör, numera i IT-branschen. Drev bloggen Macpro i 14 år. Gillar Linux och Mac OS X, är 1/3 av podden Björeman // Melin och blandar Sveriges bästa Gin&Tonic.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här