Google har startat ett projekt man kallar Android Earthquake Alerts System där mobiltelefoner som använder Android bland annat hjälper till att registrera jordbävningar.

Än så länge har man bara startat projektet i Kalifornien där de samarbetar med United States Geological Survey (USGS) och med California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) som skickar information till ShakeAlert som samlar signaler från fler än 700 seismometrar placerade över hela delstaten.

Det är här som Googles projekt dyker upp första gången. Enkelt uttryckt skapar en jordbävning först en så kallad P-våg som sedan följs av en destruktiv S-våg. Accelerometrarna i moderna mobiltelefoner är tillräckligt noggranna för att kunna registrera en P-våg. Genom att i praktiken förvandla alla Android-mobiler till vad som kan beskrivas som små seismometrar skapas ett oerhört tätt nätverk med seismometrar över hela delstaten. När en P-våg upptäcks skickas en anonymiserad position till Googles servrar som berättar var vågen upptäcktes.

Funktionen är aktiverad som standard i telefonerna, men kan stängas av om användaren vill.

Steg 2 – Varna

Nästa steg i förloppet är att ShakeAlert sammanställer all information och skickar ut push-meddelanden till telefoner i området med en akut varning, vilket man hoppas ska ge människor några extra sekunder på sig att sätta sig i säkerhet.

We’re essentially racing the speed of light (which is roughly the speed at which signals from a phone travel) against the speed of an earthquake. /Google

Tanken är att systemet under det kommande ska byggas ut till att omfatta även andra delstater och andra länder.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här