5 000 tjänster bort vid Ericsson

Ericsson redovisar en vinst på över sex miljarder kronor för fjärde kvartalet 2008. Trots det ska 5 000 tjänster bort under nästa år.

Ericssons sista kvartalsrapport 2008 redovisades tidigare idag. Och med en vinst på 6,5 miljarder kronor har företaget klarat sig bra i konkurrensen på världsmarknaden. Företagets VD och koncernchef Carl-Henric Svanberg beskriver utvecklingen under 2008 som stabil, med ökad försäljning och fortsatt god efterfrågan.

Ändå fortsätter nerddragningarna vid Ericsson. Ytterligare 5 000 jobb ska bort under nästa år, varav 1 000 i Sverige.

– Under nuvarande omständigheter kommer vi att fortsätta dra ned på våra kostnader inom alla delar av organisationen i samma takt som under 2008, säger Carl-Henric Svanberg.

Kostnaderna för omstruktureringen beräknas till mellan sex och sju miljarder kronor. Det ska enligt Ericsson ge sänkta utgifter med 10 miljarder kronor årligen, från och med andra halvan av 2010.

redaktionen

Om redaktionen

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Kommentera

*

Liknande artiklar