Efter en dom i kammarrätten kan Bahnhof inte längre neka polisen att få uppgifter om fildelare.

Internetleverantören Bahnhof har länge fört en strid mot myndigheterna för att inte behöva lämna ut uppgifter om sina kunder och har tidigare meddelat att en stor del av polisens förfrågningar handlar om upphovsrättsbrott. I de fallen har Bahnhof hittills inte givit polisen önskad information, men däremot för grövre brott.

En dom i Kammarrätten säger nu att  operatörerna är tvungna att lämna ut uppgifter, oavsett brottets eventuella påföljd. Kammarrätten går på Post- och telestyrelsens linje i den långdragna tvisten och förbjuder Bahnhof att neka att lämna ut uppgifter från och med 23 juni. Domen gäller alla, men övriga operatörer lämnar redan ut uppgifterna, i enlighet med den svenska lagen om elektronisk kommunikation genom. Bahnhof har vänt sig till EU-domstolen med frågan.

– Just nu hoppas vi på ett avgörande i EU-domstolen. Men rätten till ett privatliv är för viktig för att helt överlåtas till juridiken. Därför jobbar vi med att ta fram tekniska system som skyddar sekretessen för vanliga användare. Det är ju personlig integritet som är vår ledstjärna, inte vad som sägs i en formell domstol. Ofta går det att hitta lösningar, säger Jon Karlung, VD för Bahnhof.

Redan tidigare erbjuder Bahnhof VPN-tjänsten Lex Integrity kostnadsfritt till sina kunder, men Karlungs uttalande borde kunna tolkas som att man även arbetar med andra möjligheter att skydda kundernas integritet.

1 KOMMENTAR

  1. Sverige i ett nötskal !
    Hur ska den lagen användas ? ska polisen själva ladda ner torrents för bevis ?
    bryta mot lagen själva ?
    Och vad gör internetpolisen när det är fler medlemmar i ett hushåll ?
    Nog finns det värre saker att använda resurserna på ?

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här