Fråga

Mitt problem i korthet är att jag bara får ”envägskommunikation” i mitt hemmanätverk. Nätverket består av en Windows XP- och en Windows 98-maskin. Från XP-sidan fungerar allt väl, men jag kan inte nå ut på nätverket från Windows 98-maskinen.

Problemet är det samma även om jag stänger av allt vad brandväggar och antivirus heter. Vet ni om det finns några (nyligen) inbyggda säkerhetskontroller i Windows XP som förhindrar nätverkskommunikation med äldre Windowssystem? Via Linux (Samba) går det bra att nå XP-maskinen.

Eftersom Microsoft snart stänger ner servicen för Windows 9x-system kunde det vara intressant att få ordning på nätverket i tid.

Problem:
TCP/IP-nätverk mellan Windows XP Home och Windows 98 SE fungerar bara på Windows XP-maskinen

Datorer:
Windows XP Home SP2 (svensk); PIV 2.4 MHz (IE 6.0.2 SP2)
Windows 98 SE (svensk); PIII 550 MHZ (IE 6 &&..)

Nätverk:
Hemnätverk med en korsad TP-kabel mellan två Realtek RTL8139 PCI-kort med drivrutinsversionerna 5.396.530.2001 (Windows XP) och 5.639.118.2006 (Windows 98)

Symptom:
Från XP-maskinen går det att nå Windows 98-maskinen och läsa filer. Från Windows 98-maskinen går det inte att nå Windows XP-maskinen och inte heller att söka på det lokala nätverket (Windows 98-klienten). Försök att bläddra på nätverket genererar felmeddelandet: ”Det går inte att bläddra på nätverket. Nätverket är upptaget”.

Konfigurering nätverk:
169.254.0.0/255.255.0.0
Windows XP: 169.254.0.1
Windows 98: 169.254.0.2

Felsökning:
Det går utmärkt att ”pinga” Windows XP från Windows 98 och tvärtom. Det går även att ”pinga” egna adressen (localhost) på Windows 98.

ipconfig ger korrekt konfiguration för båda maskinerna.

ipconfig /all fungerar bara på Windows XP-maskinen

winipcfg ger korrekt konfiguration (på Windows 98)

Nätverkskortet har fungerat utmärkt på en Windows Me-maskin kopplad till aktuell Windows XP-maskin. (SP1). Jag har kört såväl med alla säkerhetsuppdateringar och servicepacks installerade, som en nästan ”ren” Windows 98-installation. Problemet är det samma.

Jag har konfigurerat nätverket både via guiden från Windows XP (diskett) och manuellt men det blir ingen skillnad. Windows 98 känner dock av Windows XP ty då jag stänger ned Windows 98 varnas jag för att en annan dator är ansluten.

Jag har installerat 243199swe8.exe men den gav ingen effekt.

Övrigt:
Internetanslutning via modem fungerar bra. Mappen ”Delade dokument” läggs upp korrekt på Windows 98-maskinen (och kan nås från ”Mina nätverksplatser” på Windows XP-maskinen).

Drar jag ur nätverkskabeln kan jag bläddra i det lokala nätverket på Windows 98-maskinen. Systemet i övrigt är stabilt. NDIS-drivrutinerna (filerna) är en blandning av version 4 och 5.

På Windows XP-maskinen har jag stängt av Windows-brandväggen och använder Zone Alarm Pro med nätverket i ”Trusted Zone”. Nätverket uppför sig dock på exakt samma sätt om jag stänger ner brandväggen (ZA).

Slutkommentar:
Det känns som om det mesta är OK men att något fattas för att nätverket ska kunna kommunicera från Windows 98 till Windows XP.

Svar

Det här är ett klassiskt problem, och inte alltid lätt att lösa. Det är säkerhetsinställningarna i XP som gör att det går att komma åt ena hållet, men inte åt det andra.

På en dator med XP Professional tror jag att du kan lösa problemet så här:

Starta ”Lokal säkerhetsprincip” (Local Security Policy) i Administrationsverktyg (Administrative Tools) på XP-datorn. Öppna Säkerhetsalternativ (Security Options) under ”Lokala principer” (Local Policy). Leta reda på ”Nätverksåtkomst: Delning och säkerhetsmodell för lokala konton” (Network access: Sharing and security model for local accounts) i panelen till höger.

Dubbelklicka och ändra från ”Endast gäst – lokala användare autentiseras som Gäst” (Guest only – local users authenticate as Guest) till ”Klassisk – lokala användare autentiseras som sig själva” (Classic – local users authenticate as themselves).

Problemet är dock att ”Lokal säkerhetsprincip” inte finns i XP Home, som ju är lite begränsat, just främst när det gäller nätverk. Ett möjligt sätt att gå runt detta, som jag dock inte testat själv, är följande.

Ladda ner och installera Windows Server 2003 Resource Kit Tools: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=454

Starta Windows Resource Kit Tools/Command Shell. Skriv in dessa rader, exakt som de står:

net user guest /active:yes
ntrights +r SeNetworkLogonRight -u Guest
ntrights -r SeDenyNetworkLogonRight -u Guest

Jag hoppas att detta är lösningen.

Ipconfig-kommandona skiljer sig förresten mellan Windows 98 och XP. Skriv ipconfig/? för att få hjälp.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här