Regeringen med statsrådet och infrastrukturministern Åsa Torstensson i spetsen har beslutat att tillsätta ett IT-råd. Rådets uppgift blir att med näringslivets bästa för ögonen, tillhandahålla råd i IT-politiska frågor.

IT-rådet, som kommer att verka fram till den sista december 2008, består av 18 ledamöter och leds av Åsa Torstensson.

Enligt infrastrukturministern finns det många IT-frågor som behöver mer diskussion, bland annat hur IT-användningen ska kunna ökas hos småföretag, hur behovet av IT-kompetent personal ska kunna tillgodoses samt hur e-förvaltningen bör organiseras för att tillgodose näringslivets behov.

Dessutom menar Torstensson att det är viktigt att klargöra hur en öppen IT-infrastruktur ska kunna säkerställas samt hur den digitala klyftan i vårt land ser ut och om det behöver vidtas åtgärder i anslutning till detta.

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här