Från den 1 januari 2012 kommer alla nyutvecklade mjukvaror att släppas med versionsnumret 10.0 i stället för 1.0 för den första skarpa versionen. Det är resultatet av en global överenskommelse som branschorganisationen Creative Software Developer Forum (CSDF) tagit fram.

Den stora nyheten är att versionsnumreringen kommer att gå bakåt istället för dagens system med stegvisa ökningar. En första uppdatering innebär att versionsnumret sjunker från 10.0 till 9.9 och en större uppdatering gör att mjukvaran sänks ett helt steg till exempelvis 9.0.

– Det är många användare som upplever det förvirrande med de versionsnumreringar, uppdateringsbehov och liknande som mjukvaruindustrin är förknippad med. Den nya numreringen ska vara mer pedagogisk och tydligare visa på en minskad svårighetsgrad i takt med att mjukvaran utvecklas och förfinas, säger Phil Mooreston, presstalesman för CSDF.

Bild 350376
Från den 1/1 2012 blir versionsnummer
10.0
detsamma som dagens 1.0

Bakgrunden till beslutet är alltså att mjukvaruindustrin vill förtydliga att en ny version av en mjukvara faktiskt minskar komplexiteten och gör det lättare att hantera respektive program. Då är en sjunkande numrering mer rättvisande och logisk, enligt CSDF.

En ofrånkomlig effekt blir också att det totala antalet uppdateringar per mjukvara blir begränsat. Det sätter tydligare krav på utvecklare att verkligen tänka efter ifall en uppdatering är något som användarna behöver.

– När en mjukvara har uppdaterats så många gånger att versionsnumret är nere på 0.1 ska hela mjukvaran få en ny benämning. Ett nytt namn med andra ord. På så sätt undviker vi stagnation i industrin och vi får ut nya, fräscha program i omlopp, säger Phil Mooreston.

Alla de stora mjukvaruföretagen finns representerade i Creative Software Developer Forum och beslutet fattades med enhälligt stöd. Adobe, företaget bakom bland andra Acrobat Reader, valde dock att ta till protokollet att de ”hellre hade sett att den första versionen hade varit 100.0”.

Mer information finns på www.csdf.org

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här