Kategori: mjukvara

Puresync är ett flexibelt synkroniseringsprogram som kan användas till mycket, bland annat säkerhetskopiering. Det funkar till de flesta Windows-versioner.

Cliqz är gratis och har tagits fram av en tysk utvecklare. Det är en Firefox-baserad webbläsare som sätter användaren och hens personliga data i första rummet.