PTS får uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram riktat mot offentliga aktörer som bidrar till utbyggnaden av bredband med hög överföringshastighet.

För att underlätta för offentliga aktörer att bidra till utbyggnaden av snabbt bredband finns behov av att skapa en gemensam kunskapsbas kring metoder och arbetssätt.

Regeringen ger därför Post- och telestyrelsen (PTS) i i uppdrag att kartlägga behov och önskemål samt utarbeta och organisera genomförandet av en utbildning som bidrar till att sprida relevant kunskap om bredbandsutbyggnad till offentliga aktörer i hela landet.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här