Turerna går fram och tillbaka när det gäller datalagring. Nu finns en dom i EU-domstolen som gör operatörerna nöjda.

Den 21 december kom ett beslut i EU-domstolen om det så kallade datalagringsmålet. De svenska reglerna för datalagring är för generella och saknar en oberoende insats för prövning, vilket innebär att den svenska datalagringen är inte är förenlig med EU-rätten.

Kammarrätten i Stockholm förordnade omedelbart att det föreläggande som Post- och Telestyrelsen tidigare riktat mot Tele2 om att Tele2 ska lagra data, tills vidare inte ska gälla (inhibition). Tele2 slutar att lagra data enligt datalagringskraven och raderar den data som redan lagrats enligt föreläggandet.

Att kammarrätten nu agerat i enlighet med den dom som EU-domstolen förkunnade gör enligt Tele2 att den huvudregel som gällde innan datalagringskraven infördes återigen blir gällande. Det innebär att den data som Tele2 inte behöver för att kunna tillhandahålla tjänster eller har samtycke från kunderna att hantera ska raderas, anser företaget.

– Det är positivt att kammarrätten så skyndsamt agerar i enlighet med EU-domstolens dom. Vi ser nu fram emot en ny lagstiftning som tillgodoser både den personliga integriteten och brottsbekämpande myndigheters möjlighet att göra sitt jobb, säger Stefan Backman, chefsjurist hos Tele2.

Hos Bahnhof, som också stridit mot datalagringen, är man också nöjda.

– Det är en seger för Bahnhofs linje i EU-domstolen. Den generella datalagringen av oskyldiga är olaglig, säger Jon Karlung, Bahnhofs VD.

Bahnhof försöker följa EU-domstolens principer och göra en avvägning för att bekämpa allvarliga och grova brott.

– Vi märker nu att en del operatörer nu hamnar i ”allt eller inget”. De slutar lagra data helt och hållet. Här har Bahnhof en metod som fungerar för bekämpning av grova brott, säger Jon Karlung.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här