Trojanen Odinaff har under året använts i attacker mot banker och finansiella institut över hela världen.

Säkerhetsföretaget Symantec informerar om en nyupptäckt trojan som fått namnet Odinaff och som sedan januari 2016 har använts i en rad attacker mot banker och andra finansiella mål globalt.

Odinaff utnyttjas i ett första attacksteg för att komma åt ett nätverk och sedan plantera en rad andra verktyg för att infiltrera och genomföra riktade  intrång. Om inte  god driftssäkerhet finns på plats kan nätkriminella få en stor kontroll över bankernas system och nätverk.

Symantec har funnit belägg för att verktygen kan manipulera SWIFT-kunders överföringsloggar och rensa datorer för att dölja sina utförda aktiviteter. Målen är främst banker och andra finansiella institutioner, vilket innebär att attackerna kräver stor skicklighet och kunskap, men att det är mycket lönsamt att lyckas.

Det finns en rad kopplingar mellan Odinaff-attackerna och Carbanak, som också är känd för bankattacker och för att ha stulit hundratals miljoner sedan 2013.

Främst drabbade är USA, följt av Hong Kong, Australien, Storbritannien och Ukraina, men målen finns i hela världen.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här