Fråga

Min dator, Toshiba Satellite Pro C50D-A-146 med Windows 10 version Home 10.0.10240, vägrar installera den nyare versionen 1511, 10586. Datorn gjorde fem försök i mars, sedan gav den tydligen upp.

Det finns inga uppdateringar i historiken efter denna tidpunkt. Vad gör man åt detta? Jag förmodar att nyare uppdateringar förutsätter den nyare operativsystemsversionen. Detta gör att datorn efter hand blir oanvändbar eftersom den inte längre går att hålla uppdaterad.

Ingemar Fall

Svar

Version 1511 är inte bara en uppdatering, det är en uppgradering, alltså att betrakta som en ny version av Windows. Det är antagligen detta som gör den svårinstallerad på vissa system – du är alls inte ensam.

Vad du skulle kunna prova är att göra en helt ny installation av Windows. Se svaret till Jörgen Olsson.

4 KOMMENTARER

 1. nej du ska inte ominstallera ditt Windows. Detta är ett känt problem som händer med Windows update då och då tyvärr. Du kan se i din event logg att du har ett event som säger att du har en korrupt download katalog (SoftwareDistribution och Catroot2). Du måste helt enkelt reparera dessa genom att ta bort dom.
  Detta är nu inte bara att göra för Catroot katalogen hålls av Windows så det går inte.
  men Microsoft har tagit fram ett verktyg för detta.
  Jag brottades med problemet i flera månader innan jag lyckades få bukt med det.
  Faktum är att det finns 3 olika vägar att gå som var och en kan fixa problemet men för mig krävdes att jag körde igenom alla 3 innan jag återigen fick igång Windows update och fick kumulativa uppdateringar och då även 1511 (som kom i december har jag för mig). Även nu i maj kom en ganska stor kumulativ uppdatering.
  Tyvärr har jag lösningen dokumenterad hemma så jag får posta den när jag kommer hem i eftermiddag.

  • Det låter ju som om det vore enklare med en ominstallation. Det tar bara en timme och under tiden kan man dricka kaffe eller något. Alla program och inställningar blir kvar. Det gäller bara att inte använda någon gammal nedladdad Windowsinstallation, utan att hämta den senaste.

 2. Ladda ner Media Creation Tool från Microsoft och kör filen.
  Välja att uppdatera denna dator så löser du problemet.
  Det där med att många fick problem med 240 är väl känt och borde kanske hanterats bättre av MS.

 3. OK här kommer lösningen (längst ner har du ett Windows Update reset script (WURESET.BAT) Kopiera bara in den delen i notepad och spara filen som en .bat fil och kör som administrator
  Eftersom felet med Windows update kommer lite då och då kan det vara bra att spara nedanstående och ta till då man får problemet. Alla 4 stegen tar inte mer än ca 10 minuter eller så.
  Efter att du kört WURESET.bat i steg 4 startar du om datorn och låter windows update dra igång som vanligt så skall du börja få hem de senaste kumulativa uppdateringarna för maj (innehåller alla patchar från micirosoft fram till maj-2016 för windows 10)

  1.
  Kommandotolken (kör som administratör)
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

  2.
  Kommandotolken (kör som administratör)
  sfc/scannow

  3.
  I sökfältet skriv ”felsökning”
  Välj ”Visa alla” i menyn till väster
  Välj ”Windows Update” från programmen och kör det

  4.
  WURESET.bat (innehåll enligt nedan – spara som bat fil och kör som administrator)

  @ECHO OFF
  echo .
  echo Simple Script to reset Windows updates components-credits to Shawn Brink for the commands.
  echo .
  PAUSE
  echo .
  set b=0

  :bits
  set /a b=%b%+1
  if %b% equ 3 (
  goto end1
  )
  net stop bits
  echo Checking the bits service status.
  sc query bits | findstr /I /C:”STOPPED”
  if not %errorlevel%==0 (
  goto bits
  )
  goto loop2

  :end1
  cls
  echo.
  echo Failed to reset Windows Update due to bits service failing to stop
  echo Please run the script as administartor by right clicking the WuReset file or your BITS service isn’t responding.
  echo.
  pause
  goto Start

  :loop2
  set w=0

  :wuauserv
  set /a w=%w%+1
  if %w% equ 3 (
  goto end2
  )
  net stop wuauserv
  echo Checking the wuauserv service status.
  sc query wuauserv | findstr /I /C:”STOPPED”
  if not %errorlevel%==0 (
  goto wuauserv
  )
  goto loop3

  :end2
  cls
  echo.
  echo Failed to reset Windows Update due to wuauserv service failing to stop.
  echo.
  pause
  goto Start

  :loop3
  set app=0

  :appidsvc
  set /a app=%app%+1
  if %app% equ 3 (
  goto end3
  )
  net stop appidsvc
  echo Checking the appidsvc service status.
  sc query appidsvc | findstr /I /C:”STOPPED”
  if not %errorlevel%==0 (
  goto appidsvc
  )
  goto loop4

  :end3
  cls
  echo.
  echo Failed to reset Windows Update due to appidsvc service failing to stop.
  echo.
  pause
  goto Start

  :loop4
  set c=0

  :cryptsvc
  set /a c=%c%+1
  if %c% equ 3 (
  goto end4
  )
  net stop cryptsvc
  echo Checking the cryptsvc service status.
  sc query cryptsvc | findstr /I /C:”STOPPED”
  if not %errorlevel%==0 (
  goto cryptsvc
  )
  goto Reset

  :end4
  cls
  echo.
  echo Failed to reset Windows Update due to cryptsvc service failing to stop.
  echo.
  pause
  goto Start

  :Reset
  Ipconfig /flushdns
  del /s /q /f ”%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat”

  cd /d %windir%\system32

  if exist ”%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak” del /s /q /f ”%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak”
  if exist ”%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml” (
  takeown /f ”%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml”
  attrib -r -s -h /s /d ”%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml”
  ren ”%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml” pending.xml.bak
  )

  if exist ”%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak” rmdir /s /q ”%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak”
  if exist ”%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution” (
  attrib -r -s -h /s /d ”%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution”
  ren ”%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution” SoftwareDistribution.bak
  )

  if exist ”%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak” rmdir /s /q ”%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak”
  if exist ”%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2” (
  attrib -r -s -h /s /d ”%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2”
  ren ”%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2” Catroot2.bak
  )

  if exist ”%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log.bak” del /s /q /f ”%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log.bak”
  if exist ”%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log” (
  attrib -r -s -h /s /d ”%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log”
  ren ”%SYSTEMROOT%\WindowsUpdate.log” WindowsUpdate.log.bak
  )

  sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

  regsvr32.exe /s atl.dll
  regsvr32.exe /s urlmon.dll
  regsvr32.exe /s mshtml.dll
  regsvr32.exe /s shdocvw.dll
  regsvr32.exe /s browseui.dll
  regsvr32.exe /s jscript.dll
  regsvr32.exe /s vbscript.dll
  regsvr32.exe /s scrrun.dll
  regsvr32.exe /s msxml.dll
  regsvr32.exe /s msxml3.dll
  regsvr32.exe /s msxml6.dll
  regsvr32.exe /s actxprxy.dll
  regsvr32.exe /s softpub.dll
  regsvr32.exe /s wintrust.dll
  regsvr32.exe /s dssenh.dll
  regsvr32.exe /s rsaenh.dll
  regsvr32.exe /s gpkcsp.dll
  regsvr32.exe /s sccbase.dll
  regsvr32.exe /s slbcsp.dll
  regsvr32.exe /s cryptdlg.dll
  regsvr32.exe /s oleaut32.dll
  regsvr32.exe /s ole32.dll
  regsvr32.exe /s shell32.dll
  regsvr32.exe /s initpki.dll
  regsvr32.exe /s wuapi.dll
  regsvr32.exe /s wuaueng.dll
  regsvr32.exe /s wuaueng1.dll
  regsvr32.exe /s wucltui.dll
  regsvr32.exe /s wups.dll
  regsvr32.exe /s wups2.dll
  regsvr32.exe /s wuweb.dll
  regsvr32.exe /s qmgr.dll
  regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll
  regsvr32.exe /s wucltux.dll
  regsvr32.exe /s muweb.dll
  regsvr32.exe /s wuwebv.dll
  regsvr32 /s wudriver.dll
  netsh winsock reset
  netsh winsock reset proxy

  :Start
  net start bits
  net start wuauserv
  net start appidsvc
  net start cryptsvc
  echo Task completed sucessfully!Please restart your computer and check for the updates again.
  PAUSE

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här