• Bluetooth Beacons fungerar redan idag med Bluetooth 4.x. Med Bluetooth 5 kommer de dock att få både bättre räckvidd, högre överföringskapacitet och lägre effektförbrukning. Bild: Jonathan Nalder, Wikipedia.

 

Fyrdubbel räckvidd och åtta gånger högre överföringshastighet. Det är inga dåliga nyheter som väntar med Bluetooth 5.

Av Patrik Hermansson

Bluetooth är en teknik som har funnits sedan 90-talet. Från början var det en relativt simpel överföringsstandard som hade som mål att ersätta kablar vid kortare avstånd.

Bluetooth har dock utvecklats under åren. Ett antal nya standarder har gett fler funktioner och överföringshastigheten har ökat markant. Det har också tillkommit olika klasser med olika lång räckvidd.

Ett stort steg i utvecklingen var när version 4.0 släpptes 2010. I denna specifikation delades Bluetooth upp i tre delar:  Classic Bluetooth, High Speed och Bluetooth Low Energy, BLE.

High Speed tar hjälp av Wi-Fi för snabba överföringar. BLE, som även kallas Bluetooth Smart, är ett förenklat protokoll som gör det möjligt att hålla ned effektförbrukningen. BLE kan ses som ett första steg mot att uppkopplade produkter (Internet of Things) ska börja använda Bluetooth för sin kommunikation. Detta är också ett av huvudspåren för Bluetooth-utvecklarna på senare år. I Bluetooth 4.2 hittar vi till exempel protokollet IPSP som ger BLE-uppkopplade sensorer stöd för IP.

Det är också sakernas internet som står i fokus för Bluetooth version 5, som även innehåller en hel del annat spännande.

Nyheterna i Bluetooth 5

Som nämndes ovan ligger fokus för utvecklingen även denna gång på Internet of Things, och därmed även på Bluetooth Low Energy. Och här lovar man inte lite. BLE i version 5 ska nämligen ha fyrdubbla räckvidden och åtta gånger högre överföringskapacitet.

Tekniken går nu ifrån systemet med parning, där enheterna måste kopplas ihop mjukvarumässigt innan de kan kommunicera.

Det ska också bli enklare att använda Bluetooth med denna version. Tekniken går nu ifrån systemet med parning, där enheterna måste kopplas ihop mjukvarumässigt innan de kan kommunicera. Tanken är istället att allt bara ”ska hända”, enheterna kommunicerar och överför information utan användarens inblandning. Den ökade räckvidden kommer dessutom att öka antalet möjliga tillämpningar.

Bluetooth har som bekant idag en relativt begränsad räckvidd. Räckvidden med dagens 4.x-standard ligger på 10–20 meter inomhus; utomhus vid fri sikt kan det bli 50–100 meter. Detta ska fyrdubblas med Bluetooth 5, de anger 40–80 meter inomhus och 200–400 meter utomhus.

Som synes en stor skillnad. Tio meter inomhus räcker inte särskilt långt, då de flesta hus är större än så. Tjocka väggar gör dessutom att räckvidden försämras. Med Bluetooth 5 blir det betydligt bättre och det kan därmed bli en gångbar teknik för uppkopplade hem.

Ökad överföringshastighet

Då överföringshastigheten ökar blir det möjligt att sända större mängder data, något som i sin tur ger möjlighet till mer avancerade applikationer. Det ger även en snabbare respons i kommunikationen, vilket är viktigt i tidskritiska tillämpningar. Dagens 4.x-standard kan skicka data i upp till en megabit per sekund, och med Bluetooth 5 kan hastigheten bli upp till två megabit per sekund. Detta ger möjlighet att skapa andra typer av uppkopplade produkter som är beroende av att skicka större mängder data.

Den större överföringskapaciteten i kombination med att det hela fungerar utan parning ger dessutom möjlighet till en mängd spännande tjänster. Det kan till exempel användas för att skicka information till användare när de befinner sig på en viss plats.

Något annat de har ökat storleken på är de aviseringspaket som används av så kallade Beacons. I den tidigare standarden är längden på dessa paket begränsad till 31 byte, varav en del används för att tala om vilken typ av data paketet innehåller. Denna lilla datamängd är en begränsning, en Beacon kan till exempel inte skicka en webbadress till en mottagare som befinner sig i närheten. När det gäller Bluetooth 5 har den maximala storleken för denna typ av paket ökats till 255 byte. Detta i sin tur ger möjlighet till mer avancerade tillämpningar. Ett exempel är att några rader information och en länk kan skickas när en användare kommer nära sändaren.

Kompatibilitet och förbrukning

Existerande Bluetooth-enheter av enklare slag, som tangentbord och annat, ska fungera med den nya standarden. Du kommer alltså att kunna använda dina äldre enheter även om du har Bluetooth 5.

När det gäller effektförbrukningen är det lätt att tro att förbättrad prestanda också innebär högre effektförbrukning. Så är dock inte fallet, det hade inte varit förenligt med målet att bli ett optimalt alternativ för sakernas internet (produkter som ofta är batteridrivna). Genom att optimera signalmodulation och frekvensanvändning har de istället lyckats reducera effektförbrukningen, i vissa fall ska en Bluetooth 5-produkt kräva 2,5 gånger mindre
ström än motsvarande 4.x-produkt.

Dryg väntan

När kan vi då ta del av denna gottepåse? Som det ser ut nu kommer standarden att lanseras i slutet av detta år, möjligen i början av nästa. När det sedan kommer produkter att testa är oklart, men troligen mot slutet av 2017.

Det finns en anledning till denna väntan, nämligen att det inte räcker med en uppdatering av mjukvaran för att få Bluetooth 5. Standarden kräver ny hårdvara. Spännande, och givetvis lovar vi att återkomma i ämnet.

Fakta

Bluetooth 5 i korta drag

  • Ökad räckvidd. Räckvidden kommer att
  • fyrdubblas.
  • Ökad hastighet. Överföringshastigheten blir dubbelt så hög jämfört med föregående standard.
  • Ökad överföringskapacitet. Åtta gånger högre kapacitet än Bluetooth 4.x.
  • Lägre effektförbrukning. Upp till 2,5 gångerlägre effektförbrukning.

Bluetooth 5.?

Alla tidigare Bluetooth-standarder har haft en versionsbeteckning som bestått av en siffra, en punkt och ytterligare en siffra. Ibland har detta följts av en beteckning som till exempel + EDR. Den nya Bluetoothversionen har dock inte denna andra siffra. Beteckningen på den version som nu är aktuell är alltså Bluetooth 5, och inte som man skulle kunna tro Bluetooth 5.0.

Datormagazins Linuxredaktör, din guide i linuxdjungeln.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här