Genomsnittlig bredbandshastighet är högre än någonsin, men mobilt bredband går ned.

Bredbandskollens rapport Surfhastighet i Sverige 2008-2016 visar att den genomsnittliga hastigheten för att ta emot och skicka data över fasta bredband, kanske inte så förvånande, har ökat i hela Sverige.

2016 fanns inget län som hade under 50 megabit per sekund för att ta emot data, medan det 2013 var tvärtom. Snitthastigheten för svenska bredband är 59 megabit per sekund och för första gången finns nu en bredbandsoperatör som har ett genomsnitt på över 100.

För första gången sedan Bredbandskollen gjorde sin första rapport 2008 sjunker dock hastigheten för mobilt bredband, som var tio procent långsammare 2016 än 2015 (17 megabit per sekund jämfört med 19). En anledning till minskningen av hastighet tror Bredbandskollen kan vara att ADSL-kunderna går över till mobilt bredband och fler användare då samsas om samma mobila nät.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här