Ramverk för webbutveckling går det 20 på dussinet av, men det finns också ramverk som sticker ut från mängden. Ett sådant är React.

Det är ett ramverk som används av en rad populära webbplatser, bland annat Netflix, Feedly och AirBNB. Det togs fram av Jordan Walke på Facebook och släpptes som öppen kod med delvis komplicerad licens.

React har influenser från XHP, som är ett ramverk för PHP. Redan 2012 användes det av Facebook för första gången. Det talas även en hel del om ”React native” som är ett sätt att bygga riktiga mobilappar för Android och IOS med hjälp av React. Nyligen annonserade Facebook också React Fiber, som är ett React-ramverk för att bygga användargränssnitt.

Det finns bra dokumentation av React: https://facebook.github.io/react. De flesta gör dock bäst i att börja med en titt på React Express, som är en komplett guide till hur du kommer igång och utvecklar. Denna guide täcker in vilken miljö du behöver och vilka verktyg som kan användas för att bygga (vilket är NPM, Webpack och Babel). Du får också inblick i de olika versioner av Javascript som används. Därefter blir du guidad genom React och dess API. Samtidigt som du får en guidad genomgång visas illustrerande kod, aktuell sådan för det avsnitt som visas. Koden körs också, så du får samtidigt se resultatet.

http://www.react.express

Av Patrik Brinkhäll

 

Den tryckta upplagan av Datormagazin har en fast avdelning kallad ”Resurser på webben”, där vi tipsar om intressanta lösningar på webben. Detta var en liten smak av föregående nummer 9 (nummer 10 finns i butik).

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här