Direkt sammankoppling av företag har en tillväxttakt som är tio gånger högre än internets.

Så kallad interconnection, det vill säga snabb direktöverföring mellan företag, växer tio gånger snabbare än internet. År 2021 beräknas interconnection vara dubbelt så stort som internet.

Den bandbredd som krävs för den här typen av direktöverföring beräknas enligt datacenterföretaget Equinix årliga rapport Global Interconnection Index att växa i kapacitet. Till år 2021 med över 8 200 terabit/sekund, vilket motsvarar 33 zettabyte om året.

Tillväxten drivs på av utvecklingen inom e-handel, dataanalys och inte minst av ökade krav på säkerhet inom främst bank och försäkring, telekommunikation och IT.

Interconnection kan beskrivas som en privat uppkoppling, som möjliggör delning av stora mängder data med flera parter via säkra företagsväxlar. Internet kringgås helt, eftersom det alltid kommer att finnas data som företagen inte vill lägga i det publika molnet.

Även bland svenska företag blir direktöverföring av data allt betydelsefullare. Equinix har genomfört en separat undersökning bland 100 svenska IT-chefer. Av dessa svarade två av tre (64 procent) att datacentra för nätverk med direktkontakt mellan företagen blir allt viktigare. Än fler (74 procent) menar att dessa direktnätverk kommer att ha betydelse för att förhindra att det publika internet fungerar långsammare.

 

 


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin


Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år. Från och med 2019 arbetar han dock bara halvtid - andra halvan tillbringar han som pensionär och trivs med det.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här