mobildata

De svenska abonnemangen för mobildata med de största datamängderna blir hela tiden billigare enligt PTS.

Post- och telestyrelsens rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2017” visar att svenska mobilabonnemang med stora datamängder minskar i pris. Däremot ökar både priset på fast bredband och kostnaden för att ansluta en villa till fiber.

Ju mer mobildata som ingår i ett abonnemang, desto lägre blir snittpriset per gigabyte. Det högsta priset per gigabyte var 199 kronor per månad (för ett abonnemang med endast en gigabyte), medan det lägsta var 3,50 kronor (för ett abonnemang med 100 gigabyte). Sedan 2017 finns också abonnemang med obegränsad datamängd på den svenska marknaden.

Sverige hade i jämförelse med ett antal OECD-länder det lägsta priset för ett mobilabonnemang av standardstorlek med minst två gigbyte data, 100 samtal och 140 SMS per månad. Detta abonnemang kostade 95 kronor per månad, vilket är en minskning med 34 procent jämfört med 2016, då motsvarande abonnemang kostade 145 kronor.

När det gäller fast bredband var låg lägsta priset för ett abonnemang med hastigheten 100 megabit per sekund på 343 kronor, vilket är en ökning med sex procent sedan 2016. Det är det sjätte billigaste erbjudandet bland ett urval av OECD-länder. Den internationella jämförelsen baseras på de största operatörernas rikstäckande erbjudanden. På lokala abonnemang, stadsnät, är Sverige billigast.

För tredje gången har PTS också gjort en rikstäckande studie av priserna för att ansluta en villa till fiber. Medianpriset för ett standarderbjudande har sedan förra undersökningen 2015 ökat med 16 procent, från 14 995 kronor till 17 445 kronor. Att anslutningspriserna höjts beror i vissa fall på att fler tjänster har inkluderats i erbjudandena. Den främsta orsaken är att fiberutbyggnaden sker i mer kostnadsdrivande områden än tidigare.

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här