Browsing: fiber

Fråga: Det jag undrar om är hur man går till väga för att rädda sina e-postmeddelanden från en internetleverantör som man inte längre ska vara kund hos.

Post- och telestyrelsens rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2017” visar att svenska mobilabonnemang med stora datamängder minskar i pris. Däremot ökar både priset på fast bredband och kostnaden för att ansluta en villa till fiber.