Dell satsar mot månen med nya mål och lanserar framtidens autonoma infrastruktur. Vi besöker Dell Technology Summit 2019.

Under många år var Dell Technology Summit eller DTS ett av årets mest intressanta event där Dell, på hemmaplan i Austin, Texas, presenterade nya och kommande innovationer av olika slag. Men så blev Dell och EMC ett vilket gjorde att eventet blev större och flyttade till Las Vegas. Men så i år, i november 2019, var ordningen återställd och DTS var åter på plats i Austin för att både blicka tillbaka på ett intressant årtionde men framför allt se framåt mot kommande decennier och de mycket högt satta mål som Michael Dell och hans team satt. Mål som självklart är fokuserade kring Dell Technologies, men där varje del, mer eller mindre, har en direkt koppling mot en bättre framtid sett till både individer och miljö.

Siktar mot månen

Dell har alltid arbetat med högt satta mål, mål som när de formaliserats oftast legat betydligt högre än vad som vid tidpunkten verkat rimligt. Detta gällde för det gångna decenniet där vi vid en summering ändå kunde se att samtliga mål uppfylls och detta  oftast med råge. Så när Michael Dell presenterade målen för kommande decennium så var det flera av dessa som var mycket högt satta och där Michael Dell även var tydligt med att poängterar att bolaget i nuläget inte vet exakt hur de kommer att nå dessa, men att de samtidigt var övertygade om att de skulle nå hela vägen.

Några av de, externt sett, mest intressanta målen som presenterades var direkt kopplade mot miljöfrämjande åtgärder och mot ett rättvisare samhälle baserat på såväl kön och ålder som etniskt ursprung, ett tankesätt som Dell aktivt jobbat efter under mer eller mindre hela sin existens.

Allt tuffare hållbarhetsmål 

Genom ett aktivt arbete med återvinning och återanvändning ska Dell Technologies år 2030, för varje såld produkt, återvinna eller återanvända en motsvarande produkt för att på detta sätt skapa en loop där företaget tar tillbaka lika mycket som produceras, vilket drastiskt minskar användandet av naturens resurser. Till detta såkommer även 100 procent av allt paketeringsmaterial att baseras på återvunnet material, ett värde som redan i skrivande stund är uppe i 85 procent. Dessutom ska mer än hälften av nya produkter vara skapade av återvunnet eller återanvänt material.

Återvinning
För varje såld produkt ska Dell återvinna eller återanvända en motsvarande produkt år 2030.

Tar vi ytterligare ett steg på miljöstegen är målet att minska växthusgasutsläppen med 50 procent samt att elförsörjningen till samtliga av Dells faciliteter till 75 procent ska komma från förnybara källor, ett mål som senaste 2040 ska vara 100 procent. För att dessa mål ska få en bredare global inverkan kommer kraven även att ställas mot partners där bland annat Dells direkta materialleverantörer ska uppfylla ett vetenskapligt baserat mål för minskning av växthusgasutsläpp på 60 procent per enhetsintäkter fram till 2030.

Jämställdhets- och mångfaldsmål

Dell har även som målsättning att hälften av alla anställda på global nivå ska vara kvinnor år 2030, och att motsvarade siffra på ledarskapsnivå ska vara minst 40 procent. Detta ska bland annat nås genom att se över hur  hur nya positioner tillsätts där en del av arbetet ska bedrivas utanför de mer traditionella personalpoolerna.

Lika könsfördelning
Dell technologies kommer aktivt att arbeta för ett jämnare arbetsspridning mellan män, kvinnor och minoritetsgrupper.

På samma sätt utvidgas befintliga projekt för att genom utbildning och träning föra den nya tidens teknologi närmare minoriteter.

Nu är det inte bara inom Dell Technologies som det finns uppsatta mål utan en lika stor del handlar om att göra mer för värden i stort vilket omfattar delar som att föra ut tekniska innovationer till platser där möjligheterna inte finns idag till att olika former av fysiskt välgörenhetsarbete.

Data kontroll
Vid 2030 ska processens för att kontrollera data vara till fullo automatiserad.

Vi avrundar denna del med ett av de mer tekniska målen i form av en kraftigt förenklad kontrollprocess av vår personliga data. Till 2030 ska hela processen för att kontrollera och hålla vår egen data privat samtidigt som alla regionala och globala lagar för datahantering uppfylls skötas helt automatiserat.

Dells unika position

Ett ämne som ofta diskuteras, och så även här, är den otroliga acceleration av data som skapas där vissa siffror pekar på att vi 2030 totalt sett kommer att generera 86 petabyte data var tionde minut. För att vi ska kunna dra full nytta och låsa upp potentialen från denna datamängd kan data inte vara för fragmenterad och utspridd för att tekniska lösningar som artificiell intelligens, AI, maskininlärning, ML och djupinlärning, DL, ska fungera optimalt och detta är en av de största utmaningar vi står inför under kommande decennium.

Dell har en snudd på unik position. Tack vare alla sina paraplybolag under Dell Technologies har företaget möjlighet att i alla led hantera all denna fragmenterade data till en plats med hög säkerhet och allt detta med en enkel, unifierad lösning.

Som ett steg i detta presenterades även en av de stora nyheterna i form av Dell EMC Power One. Denna enhet, om vi nu kan kallade den så då den kan skalas till mer eller mindre valfri kapacitet, kombinerar och drar nytta av alla delar av Dell Technologies och kombinerar beräkningskapacitet, nätverk, lagring, virtualisering och säkerhet i ett autonomt infrastruktursystem. Det unika med lösning i stort är att den enhetliga konstruktionen gör det möjligt att enkelt bygga upp lokala och eller tillfälliga datacenter med högsta säkerhet nästan var som helst.

PowerOne
PowerOne är en unik, avancerad allt-i-ett lösning.

Hjärnan och nyheten i detta system som från start kommer att kunna husera upp till tio MX7000 serverchassin är den så kallade PowerOne-kontrollern. Denna drivs av Kubernetes, Ansible och en kraftfull mikroservice-arkitektur som kan automatisera tusentals uppgifter och fördela clusters med bara ett par klick. En lösning som ska kunna reducera den manuella inblandningen med upp till 98 procent.

Enklare managering och flexiblare as-a-service

Ett av de övergripande budskapen från Dell under eventet var enkelhet. Detta både när det kommer till hantering av lösningar men även när det kommer till den infrastrukturella plattformen bakom, samt allt däremellan. Ett av kärnbudskapen inom detta område var Flex on demand. Dell har redan en av de bredaste portföljerna sett till as-a-service och konsumtionsbaserade tjänster men med Flex on demand tar företaget ett steg ytterligare.

Genom att skapa en baslinje för hur mycket datakraft en kund behöver och sedan titta på hur detta behov kan alternera över tid kan Dell erbjuda lösningar där de olika on-prem-installationerna har högre kapacitet än de normalt behöver. När företaget sedan går in i en mer datakraftskrävande tid kan de omedelbart flexa upp och täcka dessa behov för att gå tillbaka till basnivån och i alla lägen betalas bara för den extra datakraften när den utnyttjas.

On Demand
Med Dell Technologies nya On Demand-lösningar kan företag enkelt, tillfälligt, skala efter behov.

Andra lösningar som fokuserar på ett förenklat handhavande och managering för företaget är Workspace One, som tidigare hette VMware AirWatch. Detta är en är en UEM-lösning som gör det möjligt för IT-administratörer att skapa en samlad plats för hantering av mobila enheter (MDM), hantering av mobilprogram (MAM) och hantering av mobilt innehåll (MCM).

Lösningar för molnet

Slutligen har vi Dells lösning för molnet. Ett moln som enligt Jeff Clarke, vice Chairman, Products & Operations på Dell Technologies, inte ska ses som en plats utan som en operationsmodell som knyter samman Edge, privata och publika delar, on-prem-lösningar med mera och som ger sina kunder ett moln utan kaos.

Fördelarna med Dell Technologies molnlösning är att den skapar en operativ hubb för det hybrida molnet. Ett moln som kan blandas och mixas mellan privata, publika och edgebaserade lösningar med en administreringspunkt. I denna mix kan även lösningar från mer än 4200 molnoperatörer spridda över de största molnleverantörerna med hyperscale-lösningar från AWS, Azure och Google Cloud. Detta är, enligt Dell, den optimala grunden för framtida molnlösningar och integrationer.


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin


Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här