Google tycks ha bestämt sig för att minska sin klimatpåverkan, och det ordentligt. Företaget ska investera motsvarande 32 miljarder kronor i nya, klimatvänligare datacenter i Europa.

Fajten mellan de stora aktörerna i molnet tycks inte bedarra nämnvärt. Microsoft, Amazon och Google letar ständigt efter platser att öppna nya datacenter på runt om i Europa samtidigt som klimatfrågan, och hur pass stor negativ påverkan dessa datacenter har på miljön, har kommit i fokus. Google tycks nu ha bestämt sig för att sätta spaden i backen på allvar när de meddelar att de kommer investera tre miljarder euro, eller motsvarande 32 miljarder svenska kronor, i nya datacenter eller i fallet med företagets befintliga datacenter i Fredrikshamn i Finland där bolaget ska investera 6,4 miljarder kronor i expansion och förbättringar.

För att Google komma närmare målet med egna datacenter som drivs helt på energi som till 100 procent kommer från fossilfri framställning har bolaget tecknat 18 nya energiavtal runt om i världen. Där finns bland annat en satsning på vindkraft i Sverige i form av projekt i Ragunda och i Örnsköldsvik som tillsammans kommer producera 286 megawatt som ska användas för att driva Googles datacenter i Fredrikshamn. Google har också bland annat investerat i en stor installation av solcellspaneler i Danmark och vindkraft i Belgien. Totalt ska de 18 avtalen runt miljövänlig energiframställning runt om i världen producera 1600 megawatt.

Skriver nyheter, guider och tester i Datormagazin och är redaktör för Datormagazin Retro. Jobbade på Datormagazin 2001-2005 som testredaktör, numera i IT-branschen. Drev bloggen Macpro i 14 år. Gillar Linux och Mac OS X, är 1/3 av podden Björeman // Melin och blandar Sveriges bästa Gin&Tonic.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här