Så förbättrar du prestandan för Windows i Virtualbox

0

När Windows körs i Virtualbox under ett Linuxsystem kan prestandan vara ganska undermålig. En av orsakerna till detta är att mjukvaran är anpassad för Linuxbaserade gästsystem, och för att Windows ska flyta bra finns några trick att prova.

Ett av dessa är att konfigurera systemet till att använda Paravirtualized Network. Detta görs genom att man i  den virtuella maskinens inställningar klickar “Network/Advanced”. Här ändras “Adapter Type” till “Paravirtualized Network (virtio-net)”. Vi klickar också i “Cable connected” innan den virtuella maskinen startas igen. Nätverket kommer nu inte att fungera då drivrutiner saknas.

För att åtgärda detta behövs alltså drivrutiner, och de kan laddas ned från till exempel Fedora. Gå till https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/creating-windows-virtual-machines-using-virtio-drivers/index.html och skrolla ned till “Direct Downloads”. Ladda där ned “Stable virtio-win iso”. När filen är nedladdad används den som virtuell cd-skiva i Virtualbox (“Devices/Optical Drives/Choose a disc file”).

I Windows enhetshanterare visas nätverkskortet som “Andra enheter – Okänd enhet”. Vi väljer “Uppdatera drivrutin” för detta och installerar drivrutinerna från den virtuella cd-skivan. Går allt som det ska har vi sedan fått in “Red Hat VirtIO Ethernet Adapter” som nätverkskort. Maskinen startas om och sedan kommer nätverket och maskinen i stort att ha klart bättre prestanda.

Datormagazins Linuxredaktör, din guide i linuxdjungeln.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här