Microsoft ska bygga nya datacenter som ska hjälpa till att värma till att värma de finska städerna Espo och Grankulla.

Microsoft kommer att bygga nya datacenter i södra Finland som ska användas för att bygga ut infrastrukturen för företagets olika molntjänster. Avsikten är dessutom att göra det med så lite miljöpåverkan som möjligt. När de tas i drift kommer de att drivas uteslutande med miljövänlig energi. Dessutom kommer överskottsvärmen att användas som komplement för att värma upp de närliggande städerna Espo (fin. Espoo) och Grankulla (fin. Kauniainen) i Kyrkslätt (fin. Kirkkonummi), Finland. Enligt beräkningar som har presenterats kommer lösningarna att minska de årliga utsläppen av koldioxid med upp till 400 000 ton.

Dessa nya datacenter kommer att ingå i ett nätverk med mer än 60 andra datacenter världen över, och man räknar med att det ska kunna ge upphov till mer än 11 000 nya arbetstillfällen inom IT.

Uppdaterad den 5 april med de finska städernas officiella svenska namn


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin


3 KOMMENTARER

  1. ”drivas uteslutande med miljövänlig energi”

    Den enda miljövänliga energin är den som inte producerats! Förmodligen kommer dessa datacenter få sin energi från vattenkraft eller kärnkraft. Intermittent energi från sol- respektive vindkraft funkar ju inte dygnet runt och jag gissar att Microsoft inte anser det vettigt att dessa enheter skall stängas av om det inte blåser och är molnigt!

    Sedan kan man ifrågasätta om dessa datacenters behövs. Det gick utmärkt att leva på denna planeten för inte så länge sedan, helt utan all denna teknik.

  2. De i artikeln nämnda finska städerna heter på svenska Esbo (Espoo), Grankulla (Kauniainen) och Kyrkslätt (Kirkkonummi). Samtliga dessa städer är officiellt tvåspråkiga och har betydlig svenskspråkig befolkning (dvs finlandssvenskar).

    Det finns ingen orsak att använda de finska namnen på dessa tvåspråkiga kommuner i en svenskspråkig text. Med hälsningar från det officiellt tvåspråkiga grannlandet i öst.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här