Ett permanent datormuseum har öppnats i Paris. Syftet med museet är att belysa den informationstekniska utvecklingen från 1900-talets början fram till idag.

Bakom museet står den ideella organisationen AntéMémoire som initierade projektet 2003. För att förstå dagens teknik måste man ha en insikt i teknikens historia, menar organisationen.

Musée de l’Informatique Professionnelle en Europe är helt ägnat åt datorteknik, telekommunikation och utvecklingen av datorrelaterade yrken i Europa. Museet stöds av ett stort nätverk bestående av branschorganisationer och IT-företag.

Förutom permanenta och temporära utställningar i museet planerar man att göra utställningsturnéer runt om i Frankrike. Den första temautställningen speglar den informationstekniska utvecklingen från 1940 till 1990 och den väntas locka 100 000-tals besökare. Utställningen pågår fram till och med den 8 oktober.

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här