Den spanska bredbandsoperatören Telefonica är inte skyldig att avslöja identiteterna på fildelare som olagligt har laddat ned musik. Det menar en rådgivare till EU:s högsta domstol.

Den spanska musikbranschorganisationen Promusicae har via EU-domstolen krävt att Telefonica ska avslöja identiteterna på en ett antal Telefonica-kunder som ägnat sig åt olaglig nedladdning av musik via fildelningstjänsten Kazaa.

Telefonica har vägrat att lämna ut kundinformationen med motiveringen att lagen inte kräver detta, när det rör sig om civilrättsliga mål.

Rådgivarens rekommendation att Telefonica inte behöver lämna ut fildelarnas identiteter ska utvärderas av domstolen innan den fattar sitt beslut i ärendet i slutet av året. I 80 procent av fallen brukar domarna följa rådgivarnas rekommendationer.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här