Fråga

Jag köpte nyligen internminne, två gigabyte DDR400 PC3200. Tidigare hade jag 512 megabyte DDR400 PC3200. De var placerade i slot 1 och 3, varför vet jag inte.

Jag pluggade in de nya i de resterande lediga slot 2 och 4. Det gick då inte få i gång datorn. Den fastnade i startläget. Jag plockade då ut alla minnen och satte in bara de nya i slot 1 och 3. Då kom datorn igång. Mitt moderkort är ABIT IS7. Min fråga är varför startade inte datorn? Kan det vara en BIOS-inställning?

Svar

Det är helt normalt att vissa moderkort kräver att minnen monteras parvis. Oftast är det då just så att de ska placeras i platserna 1 och 3, respektive 2 och 4.

I ditt fall är nog problemet att moderkortet inte stöder mer än två gigabyte minne. Du anger inte vilken version av Abit IS7 du har, men IS7-E2, IS7-E2G, IS7-E2V och IS7-V2 har bara stöd får två gigabyte, medan IS7-G, IS7/IS7-E och IS7-M stöder fyra gigabyte.

Om du har ett av de senare korten är det märkligt att det inte fungerar. Det behövs inga Bios-inställningar för att datorn ska hitta minnet. Jag kan bara rekommendera dig att prova igen, med de gamla minnena i platserna 2 och 4.

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här