Fråga

Hur ordnar man sina rättigheter så att icke-root användare kan montera och skriva till en NTFS-partition med hjälp av NTFS-3g?

Linuxdistribution: Debian

Svar

Även om man kan önska att det här borde fungera automatiskt kan det ibland krävas lite konfigurering för att få det hela att fungera som man vill.

NTFS-3g är en relativt ny mjukvara och det kan därför ibland krävas lite manuell konfiguration för att få det hela att fungera precis som man vill. För att beskriva hur detta görs har jag här valt att ta ett praktiskt exempel:

Det första steget är att kontrollera om partitionen ifråga (sda1) redan är monterad:

mount

/dev/mapper/sda1 on /media/hda1

Som synes är den det i vårt fall, och vi måste då avmontera den med hjälp av sudo och umount:

sudo umount /media/hda1

Vi gör sedan en liten ändring i filen /etc/fstab, alla referenser till /dev/sda1 tas bort och följande rad läggs till:

/dev/sda1 /media/hda1 ntfs-3g users,defaults,locale=se_SE.utf8

Slutligen måste vi även sätta SUID-biten på kommandot ntfs-3g för att det ska kunna användas av vanliga användare:

sudo chmod 4755 $(which ntfs-3g)

Vi kan sedan montera partitionen och testa att skriva en fil till NTFS-partitionen:

mount /media/hda1/
touch /media/hda1/test

Som avslutning kontrollerar vi att filen verkligen skapats:

ls -l /media/hda1/test
-rwxrwxrwx 1 patrik patrik 0 2007-11-08 13:37 /media/hda1/test

Att filen finns där som vi förväntat oss och att inga felmeddelanden gavs innebär att vi nu kan montera och skriva till NTFS-partitionen inloggade med ett vanligt användarkonto, målet är därmed uppnått.

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här