Fråga

Jag har länge funderat på vad som är bäst; att lämna skärmen på, att stänga av den eller låta den stänga av sig själv efter till exempel tio minuters inaktivitet. Självklart tänker jag då ur energisparsynvinkel (startförbrukning kontra driftförbrukning), men även hur mycket det sliter på skärmen att stänga av och på ”hela tiden”. Kanske att man kunde få grafer likt de för jämviktspris i marknadsekonomi.

Vid lite vidare fundering undrar jag också hur det är med andra komponenter som hårddisken och med hela datorn, när är det värt att använda standby respektive viloläge?

Svar

Det här är en intressant fråga – och den har inget entydigt svar. När det gällde de gamla CRT-bildskärmarna var det från energi- och miljösynpunkt absolut bäst att stänga av dem. Strömförbrukningen är stor för sådana skärmar, även i viloläge, medan de avstängda inte drar någonting. Ett eventuellt slitage av avstängning och påsättning gissar jag inte är värre än det som uppstår på grund av ständig drift, då värmeutvecklingen kan vara ganska hög.

Med TFT-skärmar blir bilden dock annorlunda. Strömförbrukningen är densamma oavsett om de stängs av eller försätts i viloläge. Den är minimal, men den finns där. Enda sättet att få ner förbrukningen till noll är att dra nätsladden ur vägguttaget. Själv bryr jag mig inte om att stänga av dem. En TFT-skärm slits minimalt i viloläge.

Jag har dock inga siffror på detta, mer än några egna mätningar med ett enkelt instrument. När det handlar om själva datorn blir det mera tydligt. Strömförbrukningen skiljer sig rejält mellan en dator i avstängt och påslaget läge. Här gäller att standby/vänteläge visserligen ger en lägre förbrukning, men att skillnaden inte är stor. Avstängning när datorn inte används är definitivt att föredra, även om vi inte ska glömma att det precis som för skärmen finns en strömförbrukning ända tills kontakten dras ur. I det sammanhanget rekommenderar jag gärna viloläget. Detta stänger ju nämligen av datorn helt och hållet, men ger ändå en snabb start.

Hårddisken är ett specialfall. Det är ju en av datorns få rörliga komponenter, och som sådan är den utsatt för en helt annan form av slitage än resten. Där är det ur slitagesynvinkel motiverat att den får varva ner så mycket som möjligt, även om det säkerligen har marginell betydelse för datorns energiförbrukning.

Notera också här att vi talar om stationära datorer. För en bärbar i rörlig drift kommer ytterligare en dimension in i bilden – batteriet. Att ha ström kvar i batteriet kan vara viktigare än alla andra hänsyn, och då gäller det givetvis att stänga av och varva ner som ofta som möjligt.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här