Fråga

Jag har haft Windows XP och Ubuntu installerade på samma hårddisk. Varje gång jag installerar en ny version av Ubuntu så skapas två nya partitioner och två nya poster i startmenyn. Detta leder till att det tillgängliga utrymmet för en ny installation hela tiden minskar. Till slut låste sig systemet när jag försökte spara data. Samtidigt flyttas Windowsalternativet längre och längre ner i startmenyn. Kan Windowsalternativet försvinna (overflow)? När diskutrymmet tog slut fick jag ta hjälp för att formatera om hårddisken. Nu har jag installerat Windows XP, alla program, mina egna filer och en extra hårddisk. Jag avvaktar med installation av Ubuntu igen tills det beskrivna problemet är löst. Jag vill inte att nya partitioner skapas och inte att nya poster skapas i startmenyn. Alternativt vill jag kunna ta bort gamla poster och partitioner.

Vad är bästa lösningen på detta problem?

Linuxdistribution: Ubuntu

Svar

Du skriver att nya partitioner och menyposter skapas varje gång du installerar en ny version av Ubuntu, vilket mycket väl kan stämma. En sak man ska veta är dock att Linuxsystem inte fungerar som Windows när det gäller nya versioner. Från Windowsvärlden är man van vid att man måste ominstallera hela operativsystemet när det kommer en ny version. Så är dock inte fallet när det gäller Linux, här kommer istället uppdateringarna löpande och man behöver i princip aldrig formattera och installera en ny version från en cd-skiva. Systemet uppdateras istället löpande, och kommer det en helt ny version kan man uppdatera till denna version via systemets vanliga uppdateringsprogram. Att en ny version finns tillgänglig visar sig genom ett meddelande från systemet, och man får då också möjlighet att välja om man vill uppgradera. Om man väljer att uppgradera installeras de nödvändiga mjukvarupaketen, men inga nya partitioner skapas.

Vad som däremot skapas av vissa uppdateringar är nya poster i startmenyn, detta sker när en ny version av systemkärnan installerats. De gamla posterna sparas då för att man ska kunna starta systemet även om det uppstår problem med den nyinstallerade kärnan. Problemet med detta är som du skriver att listan blir längre och längre, och även om jag inte tror att det kan bli fullt så blir det onekligen ganska oöverskådligt efter ett tag. Lösningen på problemet är dock enkel. Denna lista återfinns i filen /boot/grub/menu.lst, som innehåller posterna i menylistan. Dessa poster kan se ut som följer:

———————————

title Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-15-generic

root (hd0,1)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-15-generic root=UUID=012c761d-41c0-4d6d-a8d6-b648b348a4b0 ro quiet splash

initrd /boot/initrd.img-2.6.24-15-generic

———————————

Detta stycke visar en post i listan, och vill man ta bort denna är det bara att radera denna sektion. Det gäller bara att se upp så att man inte radera den aktuella versionen, och i vanlig ordning är det bra att ta en kopia på filen innan man börjar redigera. Tänk också på att man måste ha administratörsrättigheter för att redigera denna systemfil.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här