IT-säkerhetsmarknaden får ny aktör och flera nya produkter.

En av Europas största tillverkare av datorsäkerhetsprodukter kommer inom kort att börja sälja sina produkter i Sverige. Det är tyska G Data som nu riktar in sig på Skandinavien i allmänhet och Sverige i synnerhet.

Sortimentet består av de fyra produkterna Notebook Security 2009, TotalCare 2009, InternetSecurity 2009 och AntiVirus 2009. I ett första steg är det normalanvändare i konsumentledet som får nya produkter men ungefär från årsskiftet ska även företagsversionerna börja marknadsföras och säljas i Sverige.

Produkterna beskrivs av tillverkaren som tekniskt avancerade och samtidigt enkla att använda. De kräver något mer av användarens RAM-minne och tar något längre tid på sig vid den första hårddiskgenomsökningen, men som motvikt till detta är de efterföljande sökningarna betydligt snabbare än branschgenomsnittet. Bland annat används ett speciellt virusskydd med två virusmotorer som arbetar parallellt och en slags märkning av kontrollerade filer för att slippa söka igenom dem på nytt om inget ändrats i filstrukturen.

I de länder som G Data redan nu finns är det Kaspersky och Symantec som är huvudkonkurrenterna.

Av: Peter Widén

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här