Fråga

Hej. När man monterar in en ny hårdisk har man olika alternativ såsom, dynamisk disk, simple disk etcetera. Vad är det för skillnad och när ska man använda det ena eller andra?

Vad är det för skillnad på snabbformatera och ”vanlig” formatering? Om snabb är ”lika bra” varför finns då vanlig formatering?

Svar

Att beskriva dynamiska diskar skulle kräva en hel artikel i sig, men jag ska försöka fatta mig kort…

Enkel disklagring stöder partitionsorienterade diskar. En enkel disk är en fysisk disk som innehåller primära partitioner, utökade partitioner eller logiska enheter. Partitioner och logiska enheter på enkla diskar kallas även enkla volymer. Du kan skapa upp till fyra primära och utökade partitioner. De utökade partitionerna kan innehålla flera logiska enheter. En av de primära partitionerna anges som aktiv och används för att starta datorn.

Enkel disklagring är vad Windows använt i alla tider, men från och med Windows 2000 finns utökade möjligheter. En hårddisk är alltid enkel efter installation, men kan sedan konverteras till dynamisk för att ge betydligt fler möjligheter.

Dynamiska diskar stöds i Windows 2000, XP Professional (inte i Home), Server 2003 och 2008, samt Vista och är inte läsbara i andra operativsystem. En hårddisk som är konfigurerad som dynamisk använder inte partitioner eller logiska enheter. I stället innehåller den enbart dynamiska volymer. En dynamisk disk har ingen Master Boot Record (MBR) i egentlig mening, utan i stället lagras uppgifterna om volymernas utseende i en databas som upptar den sista megabyten på disken.

Med dynamiska diskar finns möjlighet att skapa en rad diskstrukturer som inte är möjliga med enkla diskar:

Enkel volym – En dynamisk volym som skapas av utrymmet på en enda dynamisk disk.

Disklänkad volym – En dynamisk volym som skapas av utrymme på flera dynamiska diskar.

Stripe-volym (RAID-0) – En dynamisk volym där data lagras utspridda på flera diskar, så att det blir möjligt att läsa från och skriva till flera diskar samtidigt. Vinsten är ökad hastighet.

Speglad volym (RAID-1) – En dynamisk volym där data dubbleras på två fysiska diskar, en variant som ger bättre säkerhet och feltolerans. Finns ej i Windows 2000.

RAID-5-volym – En dynamisk volym med data och paritet i stripes med ojämna mellanrum över tre eller flera fysiska diskar. Används för att öka både hastighet och feltolerans. Finns endast i Windows 2003 Server.

Dynamiska diskar som sådana ger ingen prestandavinst, så det finns egentligen ingen anledning att använda dem om det inte finns behov av någon mer avancerad diskstruktur. Tvärtom kan dynamiska diskar innebära en viss osäkerhetsfaktor, mycket beroende på att det handlar om begrepp och funktioner som är okända för många. Ytterligare en anledning att inte använda dynamiska diskar är på datorer med flera operativsystem – om något av dessa inte kan hantera disktypen.

Skillnaden mellan snabbformatering och full formatering är att den förra endast skriver om innehållstabellen och över huvud taget inte besvärar sig med resten av disken. Full formatering går igenom hela disken sektor för sektor och kontrollerar om det finns några fel.

1 KOMMENTAR

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här