Hösten (oktober) 2016 hölls en historisk första Dell EMC World i Austin Texas. Det ny-gamla företaget Dell EMC passade på att presentera flera av sina nya gemensamma produkter. Datormagazin var på plats.
Vi började våra mycket intensiva dagar i Austin med en rundtur på några olika avdelningar hos Dell EMC. Detta hos Thermal Lab/Extreme Scale Infrastructure, Engineered Solutions & High Performance Computing, Energy Smart Research Lab och Global Support and Deployment Command Center. Där fick vi en insyn i kommande lösningar. Samtidigt fick vi se i vilken utsträckning Dell EMC följer, förebygger och hanterar mer eller mindre alla former av problem som kan uppstå.
Vi börjar med att förklara Dell Global Command Center, eller DGCC. Dell EMC har totalt sju stycken DGCC-stationer runt om i världen, vår regions center är placerat i Limerick på Irland. Från dessa center följer Dell EMC samtliga produkter som säljs och i vilken grad som de råkar ut för problem samt hur dessa problem åtgärdas. När en kund som har exempelvis Pro Support ringer in med ett problem registreras dessa ärenden i ett av dessa center. Uppstår samma problem på flera enheter runt om i världen kan tekniker direkt analysera och se samband mellan dessa. På så sätt kan de arbeta proaktivt för att hitta lösningar innan fler drabbas.
Lite på samma övervakas även världsbilden i sig och väderförhållanden. När ett center noterar att exempelvis en storm är på väg in över ett område så vet de, baserat på tidigare erfarenhet, vilka skador som detta kan komma att medföra. Genom detta kan delar till datorer, arbetsstationer, servrar och övrigt skickas över till närliggande servicenav i förebyggande syfte. På så sätt blir det minimal fördröjning för teknikerna som ska åtgärda problemen.
Detta är såklart en mycket kort sammanfattning av en enormt komplex realtidsbearbetning av data och prediktivt agerande.

Alternativ kylning
Nästa del vi fick se var flera alternativa lösningar till dagens kylning av allt från enskilda system och servrar till fulla rack. Dell EMC arbetar med flera lösningar baserade på olika former av vätskor. Dels visades lösningar med servrar körande i icke ledande mineraloljor. Detta är enligt teknikerna det idag mest kostnadseffektiva. Den olja som används i ett system varar mer eller mindre för evigt, så länge den inte bränns.
Det som väckte ännu mer intresse var en förhållandevis ny vätska som 3M har tagit fram och som primärt används inom brandförsvaret. Denna vätska heter Novec 649 och kokar redan vid 49 grader. Då just kokade vätska har optimal förmågan att transportera bort värme kan teknikerna på Dell EMC köra mer eller mindre hur kraftfulla system om helst helt utan flänsar eller extra kylning. Detta direkt i denna vätska, och tack vare att vätskan aldrig blir varmare än just 49 grader trots att den kokar, så är det även enkelt att byta komponenter under drift. Nackdelen i nuläget med denna lösning är kostanden för vätskan som dels är mycket dyr men som även kräver frekvent påfyllning.
Det sista från denna utvecklingsavdelning fick vi även senare se i skarp drift. Det var de nya vattenkylda rackservrarna, och även hela racken. Tekniken går under kodnamnet Triton och här har Dell EMC tagit fram ett komplett och extremt effektivt sätt att kyla varje enskild nod för sig i ett rack. Kyllösningen är fullständigt redundant vilket gör att noder, och även delar av vattensystemet, kan bytas under full drift utan att riskera vare sig läckage eller flödesproblem. Då det ändå alltid förekommer en viss risk med vatten har teknikerna även tagit fram ett läckagedetekteringssystem som vid läckage stänger av eller isolerar respektive cell inom loppet av mikrosekunder.
Utöver detta arbetar Dell EMC även med flera mindre företag som provar nya tekniker för kylning. Däribland ett system som arbetar med negativt tryck. Dock är det inte klart om dessa lösningar kommer att ingå i produktportföljen framöver.

Perfekt komponentbalans
Under den sista delen av denna rundtur fick vi en inblick i hur Dell EMC arbetar med att optimera hårdvara och komponenter för olika uppgifter. Då varje uppgift och varje program har helt olika resursbehov finns det en avdelning som enbart arbetar med att hitta den optimala konfigurationen och accelerationen. Sedan må det vara HPC, SAP HANA eller något annat. I dessa miljöer konfigureras kompletta rack för olika ändamål, vilka sedan optimeras och utvärderas löpande.

Öppningsanförande av Michael Dell
Dag två, den första verkliga dagen av konferensen, inleddes som vanligt med ett öppningsanförande av Michael Dell. Michael konstaterade att årets Dell EMC World, tack vare sammanslagningen av de båda bolagen, är den mest omfattande av samtliga Dell World Event. Till årets upplaga kom det över 8 000 personer från 87 länder. Den person som rest längst kom ända från Tasmanien.
Årets tema var, precis som för merparten av övriga större konferenser i år, den digitala transformationen. Det handlade alltså om hur vår fysiska värld transformeras till en digital dito. Och det snabbt, redan inom en 15 års period kommer vi att få uppleva en helt ny värld. Som exempel på detta kan vi se Ford vilka ledde den första industriella bilrevolutionen. Tack vare en snabb adaption till den digitala världen har de fortsatt vara ledande. Ett annat exempel är GE som under sin existens helt har förändrat sin företagsprofil. Det är denna förmåga som krävs för att som företag överleva.
Det Michael kallar för ”the force of innovation” kommer under denna tidsperiod att ha utvecklat vår teknik och kraften från densamma med över tusen gånger. Detta kommer att leda till flera smarta städer där självkörande bilar är lika vanliga som dagens bilar och där vi tack vare nanobots kommer att kunna sända in mikroskopiska robotar i kroppen för att laga celler och bota cancer.
Michael menar även att för att vi ska nå hit så behövs styrkan och helheten från Dell EMC. De kan som enda globala företag erbjuda en helhetslösning gällande mer eller mindre alla IT-relaterade områden.

Säkerheten först
Trots jakten på bättre prestanda och smartare lösningar har Dell EMC hög fokus på säkerheten. När allt flera enheter blir uppkopplade ökar attackytan och helheten blir känsligare. Hotbilden ökar konstant. Vi pratar inte längre om skador eller intrång under det senaste kvartalet eller månaden, utan numera är det per vecka eller dag.
Detta innebär att både produkter och tjänster måste bli smartare och bättre på att hantera hoten – inför, under och efter. För en mycket viktig del i detta är att det numera sällan handlar om traditionell illasinnad kod, utan det handlar om organisationer som manipulerar data för exempelvis olika attacker eller ekonomisk vinning.

Nya produkter och tjänster
Som alltid lanserads även en rad nya produkter och tjänster. Eftersom detta var den första gemensamma, större lanseringshändelsen blev det en omfattande tilldragelse. Den största av dessa nyheter var troligen de nya Vxrail-enheterna och Vxrack-systemen vilka kombinerar Dells Power Edge-servrar med EMC:s lagringslösningar.
Nästa del som verkligen visare på bredden från Dell EMC är nya Endpoint Data Security som omfattar tekniker från Dell, Mozy by Dell, RSA och VMware Airwatch. Detta ska ge ett komplett skydd som omfattar dataskydd, backup och återställning, identitetsskydd, förebyggande skydd och avancerade åtgärdslösningar samt övervakning av system och enheter.
När det gäller Scale-out presenterades den nya och helt flash-baserade varianten av Isilon. Enheten kommer att heta Dell EMC Isilon All-Flash och kombinerar högpresterande flash-lagring med kanske världens främsta scale-out NAS-plattform.
Nya Analytic Insights Module lanserades också. Det är en komplett lösning bestående av program, hårdvara och tjänster för att under kortast möjliga tid sätta upp en komplett plattform för analys av Big data och molnbaserade program.
För att ytterligare snabba på den digitala transformationen lanserades även Dell EMC Elastic Cloud Storage, eller ECS 3.0. Stöd för de nya Power Edge-servrarna ska innebära att TCO för molnlösningar reduceras med upp mot 60 procent.
Detta var bara den del av de nyheter som vi fick presenterade. Säkerligen får vi anledning att återkomma lite djupare kring dessa och övriga nyheter längre fram

Under embargo
Dell EMC World avslutades där det började, med en inblick i framtiden. En snar framtid. Det handlade om produkter som kommer att lanseras inom kommande tre kvartal. Samtliga av dessa var dock under embargo. Därför kan vi inte nämna något, ännu. Det vi kan konstatera är att det inte blir något tråkigt år.

Datormagazin riktar sig till avancerade och intresserade datoranvändare och är även det enda magasinet i Sverige som har en fast sektion för bevakning av Linuxområdet men vi skriver om alla operativsystem.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här