Under vår sista rapport från Ignite 2018 har vi försökt sammanställa så många delar som möjligt av det enormt digra utbudet av sessioner och föreläsningar. Vi börjar med Microsoft 365.

Den första 365-funktionen vi kollar in är det nya schemaläggningsverktyget. Med det kan den administrativa delen på företaget skapa och dela schema där de anställda sedan enkelt kan byta skift, ansöka om ledighet och mycket mer. Allt från samma gränssnitt.

Microsoft lanserar även en lösning för sjukvården som kallas patientvårdskoordination. Den introduceras i USA i första vändan, men ligger även för godkännande i andra länder. I grunden handlar det om en lösning för att hantera och kommunicera kring hälsojournaler. Förutom hantering av just journaler har koordinatorn även två nya, säkra, meddelandesystem.

Det handlar om bildannotation och prioriterade meddelanden. De två funktionerna blir även tillgängliga för alla Microsoft Teams-användare, men lämpar sig framför allt för kontakter inom vården där kliniker, läkare och sjuksköterskor kan koordinera och effektivisera vården av patienten på ett helt nytt sätt.

Office och Linkedin
Linkedin får en allt djupare integration med Office 365 och vi kan numera kommunicera direkt med våra kontakter i Linkedin från de olika Officeprogrammen.

Fördjupad integration med Linkedin

Microsoft har under senare tid länkat samman Linkedin med Office365 på flera punkter. Nu tar företaget ytterligare ett steg i form av ett samarbetsläge. Enkelt utryckt gör det att du kan jobba tillsamman med dina Linkedin-kontakter i Word, Excel och Powerpoint. Du kan även använda Outlook för att skicka mejl mellan olika kontakter utan att behöva känna till deras e-postadresser. Detta kommer att underlätta arbete och kontakthantering både inom och utanför organisationen men med bibehållen säkerhet. Det vill säga, externa kontakter kommer inte att komma åt dokument som på olika sätt är skyddade av organisationens policy.

En annan nyhet är att vi snart, under möten baserade på Teams eller Skype, kommer att få tillgång till deltagande personers data från Linkedin. Det ska göra det enklare för alla att ha koll på den expertis som finns under mötet. På samma sätt kommer vi även att kunna söka på vissa egenskaper från Linkedin för att, om vi behöver, kunna bjuda in personer med rätt kompetens. Två lösningar som helt klart kommer att skapa en grund för effektivare möten.

Microsoft Teams
Microsoft Teams kommer att ta och få en allt större roll i det framtida digitala konversationsflödet oavsett om det gäller mail, video eller andra uppgifter.

När vi pratar Teams så kommer vi här även att få se nya funktioner och möjliga interaktioner med Yammer och SharePoint. Det ska ge bredare tillgång till konversationer och filer från alla områden inom organisationen.

Microsoft lanserar även en ny lösning för att hantera filer med viss automation genom Microsoft Flow samt synkronisering av filer till Windows med Files-On-Demand för OneDrive. Den senare dele kommer nu även till Mac, vilket helt klart sätter lite press på Apples egna, utrymmesbegränsade, synkroniserings- och backuplösningar.

En annan funktion som kommer till Apples IOS och Android är Microsoft Stream for mobile, vilken kommer att få stöd för offlinevisning.

Virtuella skrivbord

Microsoft har alltid varit tidiga med lösningar för den virtuella världen. Med nya Virtual desktop tar man ytterligare ett steg. Virtual Desktop baseras på Azure och är den enda molnbaserade tjänst som tillhandahåller en multianvändarupplevelse för Windows 10, optimerat för Office 365 ProPlus och som inkluderar fria fortsatta säkerhetsuppdateringar för Windows 7. Det gör det möjligt för företag att på bara minuter sätta upp och distribuera färdiga Windows/Office-lösningar i obegränsat antal med full säkerhet och kontroll.

Uppgradera till Windows 10 med autopilot

Och när vi pratat om enkla lösningar presenterade Microsoft tre nya funktioner för Windows Autopilot. Det är en tjänst som hjälper till att uppgradera olika enheter till Windows 10 i ett i det närmaste helt automatiserat läge. Funktionerna omfattar hybrid Azure AD där enheterna även konfigureras för Azure Active Directory eller Azure Directory. Den andra funktionen är förbättrad konfigurationssupport för att enkelt kunna flytta Windows 7-enheter till Windows 10, medan den sista lösningen fokuserar på kiosker och digital signage.

Till detta får vi även ett helt nytt admin-center för att hantera Microsoft 365 och Office 365. Gränssnittet ger oss bland annat integrerad platshantering, hantering och övervakning av appar, tjänster, data och enheter över alla 365-prenumerationer.

Azure connectors
Tack vare enkla connectors kan Azure ansluta till och jobba mot data från olika miljöer.

Azure allt bredare

Med allt mer data över alla områden har behovet av väl fungerade databaser aldrig varit större. Ett behov som dessutom kommer att fortsätta öka. För att möte kraven lanserade Microsoft en förhandsversion av kommande SQL server 2019 med mängder an nya lösningar för att hantera Big Data. Vi kan uppta, lagra och analysera stora mängder data genom ett inbyggt Spark och Hadoop DFS. Och tack vare nya så kallade connectors kan vi ställa frågor mot alternativa databaser som Oracle, Teradata och MongoDB direkt från vår SQL-server.

Även på Azure SQL-sidan så introducerades nyheter för att enkelt och kostnadseffektivt migrera arbetsbelastningar till molnet. SQL Database Hyperscale är för singeldatabaser och är tänkt som en extremt skalbar service som anpassar sig efter belastningsbehovet och kan skala till upp till 100 terabyte per databas. Azure SQL Database Managed Instance är en lösning som nästan erbjuder 100-procentig kompabilitet med SQL server, vilket gör att vi kan migrera on-Prem-belastningar till molnet med minimal arbetsinsats.

Snabb indexering av ad-hoc data

Azure Data Explorer är ytterligare en intressant förhandsversion. Detta är en extremt snabb indexering- och frågetjänst optimerad för ad-hoc data. Lösningen hjälper till att skapa insikter från extrema datavolymer i nästintill realtid. Data kommer troligen att komma från olika appar, servrar eller nod-enheter. På samma sätt lanserades även en förhandsvisning av  Azure Databricks Delta vilken är tänkt att öka pålitligheten och prestandan för både jobb och frågor för de mer krävande, och även dyrare, nivåerna av Azure.

Interaktion med IoT

Den stora nytta med och för Azure hittar vi i kombinationen av Molnet och IoT. Här fick vi stifta bekantskap med Azure Digital Twins som är en ny IoT-plattform för att bygga omfattande digitala modeller av vilka fysiska miljöer som helst. Funktionen ska göra det möjligt att bygga anpassade lösningar som virtuellt representerar den fysiska värden.

Microsoft har dessutom gjort det möjligt för tredjeparts IoT-moduler att placeras i Azures marknadsplats

För att göra det ännu enklare för företag att påbörja sin IoT-satsning har nu även Azure IoT Central gått från en förhandsprodukt till färdig lösning. Den har till uppgift att hjälpa företag att bygga Enterprise-klassade säkra IoT-applikationer utan att behöva hantera den bakomliggande infrastrukturen.

Microsoft har dessutom gjort det möjligt för tredjeparts IoT-moduler att placeras i Azures marknadsplats för först en certifiering och sedan även distribution. Detta kommer troligen att leda till snabbare utveckling och en större spridning.

En intressant nyhet, framför allt för utvecklare, är att Azure IoT Hub numera kommer att stödja både Android och Android Things-plattform via JAVA SDK. Det innebär att kunder kan använda Java SDK för att omvandla Android Things-enheter till IoT-enheter. Alla de funktioner som finns i Java SDK kommer att bli tillgängliga, vilket ger en hög flexibilitet vid IT-distribution.

Äntligen en ny Windows Server

Av alla olika programlanseringar på Ignite så var den mest intressanta nya Windows Server 2019 som lanseras i oktober. Serverplattformen är Microsofts snudd på enda riktiga premiumlösning med hela fem års support och ytterligare fem års utökad support. För första gången kommer vi att ha en komplett lösning som bryggar gapet mellan on-prem-miljöer och Azures molnbaserade dito för kompletta hybridlösningar med högsta tillgänglighet och säkerhet.

För att kunna matcha den molnbaserade prestandan till fullo med den traditionella så presenterade Microsoft även Azure Ultra SSD Managed Disks och Azure Standard SSD Managed Disks.

Den första lösningen är tänkt för företag med krav på extremt låga latenser och kritiska data där skalbarheten när det kommer till prestanda har högsta prioritet. Det andra alternativet är mer fokuserat mot företag som har behov av en mer kontinuerlig prestandanivå med hög tillgänglighet och bättre latenser jämfört med mekanisk lagring. Lösningen riktar sig mot webbservers eller andra icke IOPS-krävande applikationsservrar som typ testmiljöer för utvecklare.

För att skapa än bättre förutsättningar för maximal prestanda kommer även två nya N-series Azure Virtual Machines med specialiserade GPU-möjligheter tänkta för exempelvis maskininlärning, HPC-simuleringar eller prediktiva analyser. Men lösningarna kan även användas för rent grafikintensiva applikationer.

Vi kan prata Azure i evigheter

Med tanke på alla nyheter kring Azure skulle vi skulle kunna fortsätta så här yterligare några tusen tecken. Men nu får det räcka för den här gången. Vi lär säkerligen återkomma till flera av dessa och andra nyheter framöver, och vi avslutar istället med att kort prata lite om Microsofts lanseringar kring samarbeten av olika slag.

Ignite partners
Många diskussioner under konferensen handlade på ett eller annat sätt om vikten av partners och samarbeten.

En märklig trio med Microsoft, Adobe och SAP

Under Ignite presenterades ett lite annorlunda samarbete som går under namnet Open Data Initaive. Det har till syfte att skapa en öppen plattform för data och datautbyte och består till en början av Microsoft, Adobe och SAP. Samarbetet är tänkt att växa och omfatta fler företag efterhand.

– För att utvecklingen ska kunna komma till nästa steg på ett snabbare och säkrare sätt behöver vi Data – stora mängder data. Denna data måste till viss del vara öppen och därför att har Open Data initiativ grundats, säger Bill McDermott CEO på SAP.

Adobes CEO Shantanu Narayen håller givetvis med.

– All data måste vara, eller bli, digital och den måste vara användbara, tillgänglig och relevant för den person som ska använda den samtidigt som vi i alla lägen måste värna om den personliga integriteten och skydda den privata delen av vår data, säger Shantanu Narayen, CEO på Adobe

Vad detta samarbete kommer att leda till i förlängningen återstår att se, men initiativet i sig är viktigt för att få IT och dess enorma data att göra vad den är tänkt att göra – hjälpa och underlätta för oss människor i alla tänkbara scenarion.

vi bygger programmen som används av de coola killarna och tjejerna och det tänker vi fortsätta med

Vi avslutar denna rapportering med ett citat från Brad Smith, Microsofts president och chief legal officer som höll en bejublad slutkeynote tillsammans med Trevor Noah, programledare för the Daily Show.

– Vi på Microsoft är och har nog aldrig varit de coola killarna eller tjejerna, men vi bygger programmen som används av de coola killarna och tjejerna och det tänker vi fortsätta med.

Missa inte vår rapportering från dag 1dag 2 och dag 3 av Microsoft Ignite 2018.


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin


Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här