Fråga

Nya routrar har ofta en massa antenner, hur sker vågutbredningen? Man skulle gissa att det sker i horisontalplanet? (Svårt att tro att den är rundstrålande.)

Jag har en villa med tre våningar och är mest intresserad av utbredningen i vertikalplanet. Skulle det hjälpa att ställa routern på högkant?

Johan

Svar

Detta är inte en helt enkel fråga att besvara, det beror nämligen på antennen och det finns många olika varianter. Om du talar om en router med antennerna på utsidan sker den största vågutbredningen i ett plan vinkelrätt mot antennen, även om den också går i övriga riktningar. Tänk dig en tillplattad boll.

Med en sådan router kan du alltså vika antennen vågrätt för att få bättre signal uppåt eller nedåt. Med flera antenner kan du ställa dem i olika riktningar för optimal mottagning överallt. Men det gäller också att tänka på att vissa antenner är för 2,4 gigahertz och andra för 5 gigahertz. Så det finns utrymme för lite experimenterande.

Det blir dock allt vanligare med interna antenner i moderna routrar. Dessa består ofta bara av kopparbanor på kretskortet och går då förstås inte att rikta. Eftersom du inte vet hur de sitter kan det löna sig att prova med routern i olika positioner.

Det hela kompliceras ytterligare av att senare 802.11-standarder och därmed också många routrar har stöd för strålformning (beamforming), vilket enkelt uttryckt innebär att routern kan koncentrera sin signal mot en viss mottagare om denna också har stöd för det.

 

 


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin


Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år. Från och med 2019 arbetar han dock bara halvtid - andra halvan tillbringar han som pensionär och trivs med det.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här