Qnap tar klivet över till 128-bitars operativsystem med TS-H886, en extremt mångsidig NAS som i många fall kan ersätta en normal server. Vi är imponerande!

toppklass

Qnap har alltid legat i framkant när det kommer till innovativa lösningar både sett till program och hårdvarubestyckning. Med ett nytt operativsystem, det ZFS-baserade QuTS Hero kombineras det appbaserade välkända QTS med ett 128-bits filsystem för flexibel lagringshantering, omfattande dataskydd och optimerade prestanda. Här tar Qnap ett tydligt grepp om den mer professionellt inriktade NAS-marknaden.

Brilliant design

Innan vi går över till den mjuka sidan måste vi börja med att titta på enheten i sig. Modellen mäter 231,9 × 292,9 × 319,8 millimeter och väger 8,5 kilo utan diskar. Som vanligt när det kommer till Qnaps mer professionellt inriktade modeller har enheten ett mattsvart chassi som trots den relativt låga vikten är stabilt.

På fronten hittar vi sex lodrätt placerade 3,5/2,5 tums hårddiskkassetter vilka alla har var sitt lås samt ett i överkant placerat aktivitets-LED. Ovanför dessa finner vi dubbla, vågrätt placerade, lagringsplatser på 2,5 tum. Även dessa med separata lås och med aktivitets-LED. De sistnämnda platserna är primärt tänkta att användas för SSD-baserade diskar, men mer om detta senare.

Ett steg till höger finns en tydlig LCD-panel med tillhörande knappar för enkel hantering. Nere i höger kant sitter strömknappen och en USB 3.2 Gen 2 Typ-A-port med en tillhörande så kallad One Touch copy-knapp som gör det enkelt för oss att via ett tryck kopiera allt innehåll från en ansluten extern enhet. Funktionen/knappen går även att konfigurera i NAS:ens administrativa gränssnitt.

Intressant baksida

Vi roterar runt till baksidan vilken är mycket intressant. Här finns bland annat två mycket tystgående fläktar och ett nätaggregat. Tyvärr erbjuder modellen inte redundant strömmatning vilket hade varit optimalt. Till vänster om PSU-delen på Qnap TS-H886 finner vi dubbla USB 3.2 Gen 1 Typ-A-portar vilka kan användas för att hantera skrivare, kommunicera med en UPS eller sätta upp en mobil anslutning, koppla in externa ljudkort med mera.

TS-H886_back
Qnap TS-H886 erbjuder bland annat fyra 2,5 gigsportar och dubbla PCIe Gen 3 X8- expansionsplatser.

Ovanför dessa finner vi fyra 2,5 gigsportar vilka kan konfigureras för redundans, lastbalansering, subbnetting eller teamas för en högre anslutningshastighet. När vi sedan tittar högst upp kommer en av de mest intressanta delarna med denna modell. Här finns nämligen dubbla lågprofils samt dubbla fullhöjds PCIe-platser vilka kopplas till dubbla PCIe Gen 3 x8-platser på insidan. Dessa kan bestyckas med en bred variation av instickskort, som till exempel tiogigsportar, grafikkort, Wi-Fi 6-kort, fiberkort med mera, allt beroende vad vi planerar att använda enheten till. Tack vare modellens höga flexibilitet där vi kan kombinera externa anslutningar via både USB och PCIe-platser kan denna NAS nästan byggas ut på precis samma sätt som en traditionell server.

Qnap TS-H886 på insidan

På insidan av chassit sitter Intels fyrkärniga Xeon D-1622 HT-processor som jobbar i ett frekvensspann på mellan 2,6 och 3,2 gigahertz. Processorn har integrerad AES-NI krypteringsmotor och stödjer maskinvaruaccelererad omkodning samt har bland annat SPS3 och AVX2 för hög säkerhet och bästa prestanda.

Är du ute efter en billigare NAS? Läs vårt test av Qnap TS-253D

Till denna får vi 16 gigabyte DDR4 ECC-minne vilket mycket enkelt kan uppgraderas till hela 128 gigabyte via fyra minnesbanker, mer om detta under prestandaavsnittet. Dessutom får vi ett skyddat flashminne på fem gigabyte för operativsystemet. Bredvid minnesbankerna finns även dubbla PCIe Gen 3 x4-baserade M.2-platser vilka med fördel används som en cache till de mekaniska diskarna för att markant förbättra enhetens IOPS jag (input/output operations per second). Över minnesbanker och M.2-platser finns en intern fläktmodul som även hjälper till att kyla den kraftigare fläns som är placerad över processorn.

Optimal lagringskonfiguration

För att dra full nytta av kraften i QuTS Hero bör några aspekter beaktas vid installationen, och under våra testeter har vi tagit fram lite av den ultimata lagringskonfigurationen. En konfiguration som sedan kan anpassas och växlas mellan mekaniska och flashbaserade diskar beroende på om det är lagringskapaciteten eller maximal IOPS som är det viktigaste.

Lagringspool
Från Qnaps operativsystem bygger vi vår lagring med hjälp av olika lagringspooler för olika data/app-ändamål.

Oavsett vilket ligger grunden i att vi skapar den första lagringspoolen för lagring av systemenheten, de delade standardmapparna och apparna vi ska installera över våra två topplacerade 2,5 tums platser, vilka vi bestyckar med två SSD-enheter som sedan konfigureras för R1 – spegling. På detta sätt får vi en snabb laddning från flash samtidigt som vi får en initial redundans för systemet. Finns kravet på extrem prestanda för denna del kan vi i senare skede antingen välja att använda ytterligare SSD-enheter eller, och detta är enligt oss den bästa lösningen, öka mängden RAM.

uppgradering
Qnap TS-H886 har stöd för upp till sex 3,5″-diskar, dubbla 2,5″-, två PCIe Gen 3 x4 M.2-platser och dubbla PCIe Gen 3 x8-expansionskort samt totalt 128 GB ECC RAM.

I steg två sätter vi upp nästa RAID som baseras på sex mekaniska diskar. I vårt fall har vi använt Seagate Ironwolf Pro som i skrivande stund finns i kapaciteter på upp till 18 terabyte per disk. Beroende på hur dina behov ser ut kan du välja mellan RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Värt att tänka på när vi använder Qnap TS-H886 och QuTS Hero är att vi efter att vår RAID är skapad inte kan lägga till diskar till en RAID-grupp utan då måste dessa utgöra en ny pool eller agera cache för befintlig. Det är även i detta läge vi väljer mellan mekaniska diskar eller skapar en all-flashlösning alternativt någon form av hybrid.

Det senare tycker vi dock inte är något bra alternativ för i nästa steg väljer vi istället att bygga en separat M.2-baserad cache, i vårt fall använde vi dubbla Intel 660P-diskar om vardera två terabyte. Detta ger oss både en rejäl prestandaboost och en mycket nyttig avlastning för de mekaniska hårddiskarna.

ovana användare får ett mycket bra stöd i det intuitiva gränssnittet

När dessa delar är klara påbörjas konfiguration av användare och grupper vilket fungerar precis som vanligt och där ovana användare får ett mycket bra stöd i det intuitiva gränssnittet. När vi sedan installerar appar kommer vi, till skillnad mot mer traditionella NAS-lösningar som bara använder en lagringspool, att kunna styra var vi vill att apparna ska köras. Antingen från den snabba systembaserade poolen eller vår mer lagringsinriktade, men cacheoptimerade, sekundära poolen. På samma sätt kan vi dessutom, per app och tjänst, styra var den data som tjänsten använder ska lagras.

Detta är QuTS Hero

Trots att vi under den initiala installationen kan välja att köra Qnap TS-H886 med tillverkarens traditionella operativsystem QTS, ligger den stora vinningen i att växla över till nya QuTS Hero. I grunden är detta ett ZFS-baserat operativsystem som markant förbättrat utnyttjandet av systemets resurser vilket resulterar i en NAS med bättre prestanda och garanterad dataintegritet och allmänt högre tillförlitlighet.

ZFS är en förkortning för Zettabyte File System vilket är ett filsystem som ursprungligen utvecklades av Sun Microsystems, men som även är släppt under öppen källkod och som nu är på väg att bli en ny standard inom NAS-lagring.

Installationsval
Under den initiala installationen kan vi välja att använda det äldre operativsystemet QTS eller nya 128 bitars QuTS Hero.

Som vi alla vet ökar vår generella datatillväxt var dag och vi skapar, lagrar och bearbetar datamängder som vi för bara ett decennium sedan knappt kunde stava till. Nu är det inte bara taken i sig som ökar utan även storleken på det material som sparas, där vi under en kort tid gått från HD-material, via FHD till 4K och nu även 8K, vilket ställer helt nya krav på såväl ökad lagringskapacitet som kraft att kunna hantera dessa data. Allt måste vara stabilt och tillgängligt, alltid. Det är här som QuTS Hero spelar en avgörande roll med en flexibel lagringshantering, omfattande dataskydd och optimerade prestanda som uppfyller behoven hos alla moderna affärskritiska applikationer och som ger oss samma fördelar som när vi växlade över från ett 32- till 64-bitars operativsystem.

FRÅGA EXPERTEN: NAS-åtkomst fungerar inte

För att få en lite bredare bild av stommen i QuTS Hero vill vi lyfta fram några delar som på flera sätt kommer att revolutionera din NAS-användning/TS-H886. Vi börjar med den ack så viktiga dataintegriteten som är grunden till en hög tillförlitligheten hos både applikationer, databaser och alla former av lagring.

Denna del är faktiskt en av de mest imponerande lösningarna vi stött på under våra decennier av NAS-tester

ZFS, som QuTS är grundat på, är utformat med fokus på just dataintegritet, och det använder kontrollsummor från slutpunkt till slutpunkt för att identifiera och automatiskt korrigera data som skadats utan aktiv handling, orsakad av eventuella maskinvarudefekter, buggar i den inbyggda mjukvaran, metadatafel eller andra orsaker. Om ett integritetsfel identifieras reparerar ZFS automatiskt skadan med data från en annan avbildning innan data skickas vidare till applikationer, allt med en minimal overhead för systemet i sig. För att ytterligare öka säkerheten är Qnaps nya NAS-OS även kompatibelt med WORM (Write Once, Read Many Times) för att säkerställa att data inte kan modifieras när de väl har skrivits en gång. Denna del är faktiskt en av de mest imponerande lösningarna vi stött på under våra decennier av NAS-tester och trots åtskilliga, medvetna, sätt att misshantera data lyckas QuTS Hero i alla lägen omedelbart återställa dessa on-the-fly.

Ny cacheteknik i Qnap TS-H886

Förutom att kunna hantera enormt stora datamängder, vilket vi med denna NAS kan uppnå genom att ansluta externa lagringskabinett, använder nya Hero även en ny cacheteknik som jobbar över multipla nivåer för olika typer av scenarion vilket ger både högre läs- och skrivprestanda. Grunden i denna cacheteknik ligger i enhetens primära DRAM-baserade läscache (L1 ARC) som i sin tur arbetar direkt tillsammans med den flashbaserade L2-ARC-cachen vilket minskar belastningen på hårddiskar samtidigt som läsprestandan ökas markant.

I samma nivå som L2 ARC:en hittar vi även den likaledes flashbaserade ZIL-lösningen vilken primärt används av applikationer med stora synkroniserade slumpmässiga skrivbelastningar, som exempelvis databaser. Detta ger en lägre latens och snudd på omedelbar respons samt klart förbättrad skrivprestanda.

Cache
QuTS Hero använder en trelagers cacheteknik för optimal prestanda med maximerade IOPS och minsta möjliga latens.

Andra säkerhetsrelaterade fördelar med QuTS Hero är integrerat stöd för kryptering med nya AES-NI-acceleration med SMB 3 vilket både ökar systemprestanda med upp mot 450 megabyte per sekund och skyddar känsliga företagsdata utan nämnvärd negativ systempåverkan. En annan smart teknik vi normalt känner igen från SSD-marknaden är överallokering eller OP, som vi normalt använder som term. Genom att använda OP för olika pooler kan vi skapa en större flexibilitet framför allt för skrivintensiva uppgifter vilket resulterar i en både högre och jämnare skrivprestanda.

Andra fördelar med Hero

Andra fördelar, som vi delvis även får i ursprungliga QTS, men som till Hero får en förbättrad hantering är bland annat:

 • Näst intill obegränsat antal omedelbara ögonblicksbilder. Tack vare att Qnap använder sig av Copy on write-teknik blir det möjligt att skapa ögonblicksbilder mer eller mindre omedelbart och utan att påverka pågående dataskrivning, och med en ögonblicksbild varje timme, går det att skapa upp till sju års ögonblicksbilder utan att några behöver raderas.
 • Snapshot Replikering ger ett förenklat dataskydd. När ovan nämnda ögonblicksbilder replikeras, antingen manuellt eller efter uppsatt schema, till någon form av fjärrserver görs detta enbart baserat på gjorda ändringar. Detta sparar både tid och framför allt bandbredd.
 • SnapSync för fjärreplikering av ögonblicksbilder för bästa DR. QuTS Hero stöder SnapSync på blocknivå för fjärrsäkerhetskopiering av ögonblicksbilder. SnapSync jobbar i realtid och ser till att en fjärreplikering utförs vid behov och om fel av något slag uppstår på en primär plats hjälper SnapSync till att på kortast möjliga tid återuppta viktiga tjänster och återställa data.

Magiskt applikations-stöd

Som en av de ledande aktörerna när det kommer till utveckling av både egna appar och integration av tredjepartslösningar kommer även denna NAS med ett mycket brett utbud av appar för alla typer av ändamål. Detta gäller allt från säkerhetskopiering/synkronisering/DR till hantering av affärsinnehåll, övervakning, produktivitet och mycket mer. Vi har valt att lyfta fram några av de mest intressanta lösningarna för denna typ av NAS.

 • Hybrid Backup Sync eller HBS. Detta är en ultimat lösning för att konsolidera alla funktioner för säkerhetskopiering, återställning och synkronisering i en och samma app för enkel överföring av data till lokal lagring, fjärrlagring och molnlagring som en heltäckande datalagrings- och katastrofåterställningsplan som sträcker sig över multipla moln. Genom att HBS använder QuDedup-tekniken dedupliceras data vid källan vilket avsevärt förbättrar effektiviteten för säkerhetskopiering av multipla versioner samtidigt som den optimerar lagringsanvändningen med upp mot 75 procent vilket ger en lägre RPO (recovery point objective) och RTO (recovery time objective).
  .

  Hybrid Backup Sync
  HBS konsoliderar alla funktioner för säkerhetskopiering, återställning och synkronisering i en och samma app.
 • Filsynkronisering med Qsync. I en värld där allt fler tvingas arbeta från olika platser där en stor del baseras på arbete från hemmet kan Qsync agera det perfekta navet i din digitala vardag. Med effektiv filsynkronisering mellan NAS:en och alla länkade enheter, till exempel stationära datorer, bärbara datorer och mobila enheter av olika slag kan användare när som helst få åtkomst till den senaste versionen av varje fil i den delade mappen från alla anslutna enheter. Detta är även ett mycket smart sätt att enkelt synkronisera bilder och film från din mobil.
 • Virtuella datorer och Containers. Med Virtualization- och Container Station får vi möjlighet att på ett enkelt och kraftfullt sätt köra flera virtualiseringsapplikationer som kombinerar virtuella och fysiska nätverk. Genom att utöka TS-H886 med ett grafikkort får vi ett bredare stöd och en ökad GPU-genomströmning. Tjänsten har ett brett stöd för olika operativsystem som spänner över Microsoft Windows XP till Windows Server, samt populära UNIX-liknande system såsom Ubuntu, Red Hat, CentOS, FreeBSD och Sun Solaris. Till detta får vi även ett fullt integrerat stöd för både LXC för ett fullständigt virtualiserat Linux-operativsystem, inklusive systemstartsprocedurer och Docker för enskilda avbildningar som körs som ett program. Ytterligare en fördel med Qnaps lösning är att vi enkelt kan skala och matcha mängden RAM som tilldelas för exempelvis Container Station för att nå en optimal balans.
 • Perfekt molnintegration i alla led. Nästa stora styrka i TS-H886 hittar vi i dess molnintegration. Dels får vi tillgång till Boxafe som är en lättanvänd och kraftfull lösning för säkerhetskopiering av Google Workspace och Microsoft 365. Detta ger oss en lokal kopia på annars uteslutande molnbaserade tjänster som e-post, kalendrar, kontakter, och lagring med mera. Till detta kan vi även gå andra vägen och via Hybridmount och VJBOD Cloud enkelt montera offentlig molnlagring på NAS-enheten, på samma sätt som vi monterar nätverksresurser på vår dator, för nästan obegränsad lagringspotential och snabb åtkomst.
  När vi använder HybridMount till att montera offentliga molnlagring och filservrar på vår TS-H886 får vi en enkel och centraliserad filhantering för alla lagringsutrymmen. Om vi dessutom aktiverar molnlagringsgateway för molnlagringen så cachelagras våra molnbaserade filer på NAS:en vilket både optimerar bandbreddsanvändning och ger snabbare filåtkomst.
 • Förenklad övervakning. Allt fler hem, kontor och företag använder sig idag av olika former av säkerhetskameror. Tack vare appen Surveillance Station kan vi samla dessa under ett administrativt gränssnitt för både enkel inspelning och uppspelning i såväl realtid som lagrat material. Appen stöder ett brett utbud av IP-kameror vilket omfattar både PTZ- och fisheyekameror. Om den senare modellen används kan vi även utnyttja Qnaps egna Qdewarp som korrigerar fisheye-förvrängningar utan att originalinspelningarna påverkas. Med ROI-läge kan vi även dela upp en högupplöst kamera i flera, max tio, mindre areor för att enkelt få en bättre närbild. Detta är bara några av de funktioner som erbjuds och denna NAS kommer med hela åtta fria kameralicenser för ändamålet.

Imponerande prestanda

Vi kommer så till enhetens prestanda och här började vi köra tester med enheten i dess grundkonfiguration, det vill säga med sexton gigabyte RAM utan några instickskort. Vid användande av en (1) LAN-port snittar TS-H886 runt 2,2–2,3 gigabit per sekund vid både läsning och skrivning. Dessa värden skalas sedan nästan perfekt när vi länkar samman alla fyra ethernetportar där vi når upp i mellan 9–9,3 gigabit per sekund i rå dataöverföring.

Tar vi dessa värden till mer normal användning hittar vi här lite av en sweet spot för användning på upp mot 15–20 simultana, lokalt anslutna användare som aktivt jobbar mot vår Qnap TS-H886 med exempelvis videoredigering där vi jobbar med både Data Compression och Deduplication aktiverad samtidigt som vi även har en normal realtids backup och molnreplikering aktiv. I denna konfiguration får vi även tillgång till en grundläggande användning av Virtualization Station som däremot inte glänser som vi hoppats.

GPGPU
Innan vi kan dra nytta av ett diskret grafikkorts acceleration måste vi installera Nvidias app och koppla kortet mot de appar där vi vill utnyttja kraften.

Vi tar därför och ansluter ett grafikkort från Gigabyte med modellbeteckning GV-N1650OC-4GD. Detta är ett kort som inte kräver extra strömmatning och som passar perfekt för denna NAS. I detta läge når vi direkt, efter att GPGPU-accelerationen (som är en app) installerats, en prestandaförbättring inom Virtualization Station som är näst intill lika stor som att tända lampan i ett släckt rum. Vi kan köra och dra nytta av bearbetningskapacitet och stöd för OpenGL och DirectX i både lokala appar och få en ökad möjlighet att köra flera simultana operativsystem. Men även andra lösningar som HD-station, Container station och Linux station får kraftfullt förbättrad prestanda och gör det även möjligt att dra full nytta av de olika VM som körs. En annan mycket intressant fördel när vi använder ett dedikerat grafikkort till vår Qnap TS-H886 är att när vi använder Photo station tillsammans med Photo Station Extension så kan vi använda enhetens AI för att ansiktsigenkänning vars prestanda för genomsökning ökade med dryga 300 procent. Samma vinning såg vi när vi använde real-time och offline HD video transcoding för våra filmer.

Resurserna i Qnap TS-H886 utnyttjas optimalt

Slutligen tittade vi på hur mycket nytta vi kunde dra av att maximera mängden RAM. Detta genom att använda fyra Kingston ECC-minnen med beteckning KSM26ED8/32ME. Med denna totala bestyckning kunde vi verkligen se kraften i både NAS och framför allt QuTS Hero. På en normal NAS med ett traditionellt OS är det sällan som mängden RAM nyttjas på rätt sätt, men här fick vi en tydlig bild på hur både mängden arbetsminne, enhetens interna cache via M.2-enheter och vår GPU samverkade och avlastade processor där varje resurs kunde utnyttjas maximalt och kopplas mot rätt processer och appar.

Vi maximerade här våra kameralicenser med åtta 4K-säkerhetskameror, vi körde vårt kreativa kontors 20 klienter direkt mot vår NAS, vi körde ett par olika utvecklingsverktyg i form av både AWS Greengrass, Phyton 3 och Tomcat 8 samtidigt som vi lät enheten rulla runt både Photo-, video-, music- och FilestationHD med aktiva användare såväl lokalt som externt. Till detta använder både Virtualization Station, Notes station 3, och sökintegrationen Qsirch.

Trots den kraftiga belastningen kunde systemet i detta läge utnyttja hela 88 megabyte RAM och hålla processorn på en snittbelastning på 67 procent, där grafiken dock jobbade till 100 procent utan att systemet vare sig blev segt eller för varm/högljutt.

Med tanke på att vi även kunnat utöka Qnap TS-H886 med såväl multipla tiogigsportar och ytterligare M.2-baserad cache via diskreta kort, så får vi sammantaget en av de mest kompletta NAS:ar som vi testat och där vi, baserat på användningsbehov, verkligen rekommenderar att bygga på framför allt dess RAM-minne och installera en GPGPU-acceleration vilket kommer att öppna helt nya dörrar för professionell NAS-användning och som ett mycket bra alternativ till en traditionell server.

SPECIFIKATIONER:

 • Tillverkare: Qnap, www.qnap.com
 • CPU: Intel Xeon D-1622 quad-core 2.6 GHz
 • Systemminne (bas/max): 16/128 GB DDR4 UDIMM ECC
 • Lagringsfack: 6 st 3,5/2,5 tum + 2 st 2,5 tum
 • M.2-fack: 2 st 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 slots
 • Lanportar: 4 st 2,5 gigs
 • Expansionsplatser: 2 st PCIe Gen 3 x8
 • USB: 3 st USB3.2 Gen 1
 • Mått: 231,9 × 292,9 × 319,8 mm
 • Vikt: 8,5 kg
 • Fläktar: 2 st 80mm + 1 st 90mm intern
 • Ljudnivå: 20,4 dB

Qnap TS-H886
6 / 6 Betyg
18 790 krPris
För
Tilltalande design, bra uppdelning av hårdvara och kylning, enkel uppgradering, ECC-minne, 128 bitars operativsystem ger enastående stabilitet och automatiserad felkorrigering, fyra LAN-portar, tyst drift.
Emot
Hade varit mycket trevlig med USB 3.2 Gen 2- eller TB 3-stöd.
Rekommenderas till
Qnap TS-H886 är en perfekt NAS för företag och riktiga prosumers som söker en kraftfull, mångsidig och skalbar lösning som till en låg totalkostnad erbjuder full serverprestanda och ett stort antal applikationer.

i samarbete med PriceRunner

 

Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här