Digitala hot ökade explosionsartat under 2020. Det visar en ny rapport från säkerhetsföretaget Trend Micro.

På grund av pandemin var det inte bara fler än någonsin som praktiserade digitalt distansarbete under 2020. Den ökade närvaron på internet medförde dessutom att antalet säkerhetshot mot hemanvändare och mot företag fick en radikal ökning. Det visar Trend Micros rapport ”A Constant State of Flux: Trend Micro 2020 Annual Cybersecurity Report”. Rapporten visar bland annat att det under året upptäcktes 126 000 säkerhetshot i minuten, vilket enligt företaget är en ökning med 20 procent jämfört med 2019.

Hemarbetare drabbade

Framför allt drabbades hemmakontor och hemnätverk där antalet attacker ökade med 209 procent till nästan 2,9 miljarder. Majoriteten handlade om attacker där angripare försökte få kontroll över en router eller annan smart enhet på nätverket.
Det vanligaste metoden var dock traditionellt nätfiske via e-post, vilket stod för 91 procent av de 62,6 miljarder hot som Trend Micro blockerade.

Ransomware allt vanligare

Även antalet så kallade familjer inom hotgruppen ransomware växte med 34 procent. Det blev dessutom allt populärare bland de kriminella med så kallad dubbel utpressning där den som attackerar först stjäl information som kunddata, finansiella uppgifter och olika former av personlig information. Först därefter krypteras informationen, vilket betyder att den drabbade i dubbla avseenden har förlorat kontrollen över sin information. Detta i kombination med att särskilt utsatta branscher som myndigheter, sjukvård och tillverkningsindustri löper extra stor risk att drabbas.


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin


Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här