Artikeln är en del av ett kommersiellt samarbete mellan Nutanix och Datormagazin.


Tillbaka
Nästa

Intro: Grunden för HCI – en hyperkonvergerad infrastruktur

Nutanix AHV och AOS är företaget hypervisor och operativsystem som utgör stommen i företagets HCI-lösning. Hur de fungerar? Det ska vi kolla närmare på här. Men först, en kort introduktion till HCI.

En hyperkonvergerad infrastruktur eller kort och gott HCI är, enkelt förklarat, ett programdefinierat, enhetligt system som kombinerar alla de traditionella elementen i ett datacenter som: lagring, beräkningskapacitet, nätverk och managering. Lösningen använder standardiserade x86-servrar i kombination med en specialskriven mjukvara vilka tillsammans ersätter avsevärt mycket dyrare och specialkonstruerad hårdvara. Det ger en större flexibilitet och skalbarhet samtidigt som lösningen minskar traditionella datacenters komplexitet.

Men hur kom vi då hit och vilka steg har legat till grund för dagens HCI-lösningar, för det finns flera olika modeller? Vi ska lite kort titta på utvecklingen av våra datacenters och likande lösningar för att på detta sätt få en bättre förståelse för styrkan med Nutanix plattform.

Gamla tidens mainframe-lösningar

Det första steget till ett datacenter var de så kallade mainframe-lösningarna som faktiskt kan länkas tillbaka ända till 1943, men som framför allt i slutet av 60-talet och under 70-talet började sin storhetstid. Lösningen var det första steget att konvergera CPU, minne och lagring med en intern redundans.

LÄS OCKSÅ: Nutanix – vägen bortom en hyperkonvergerad infrastruktur

Då mainframes delvis saknade den flexibilitet som allt fler företag krävde blev fristående servrar allt vanligare. Dessa gav enkel nätverksbaserad åtkomst till CPU, minne och DAS-lösningar men med avigsidan att de var grunden till ”single point of failure” eller kort och gott SPOF, både gällande beräkningskraft och lagring.

I takt med att vi producerade och lagrade allt mer data digitalt kom kraven på centraliserade lagringsplatser, vilka inte var beroende av vare sig en singelserver eller en mainframe-struktur. Med centraliserad lagring blev det även enkelt att sätta upp olika nivåer av skydd mot dataförlust vilket inkluderade RAID i flera steg. Dessutom kunde åtkomst och lagring hanteras över nätverket vilket även detta kunde göras redundant.

De första virtualiseringslösningarna

I samband med att vi fick allt kraftigare hårdvara blev dåtidens lösningar begränsningar sett till utnyttjande av datorkraft och delvis även andra resurser, vilket i sin tur ledde fram till utvecklingen av de första virtualiseringslösningarna. Där kunde multipla belastningar och även operativsystem köras som separata VM på samma enhet. I takt med att virtualiseringen utvecklades lanserades även de första Hypervisors vilket i sin tur är ett program som låter flera operativsystem dela på samma hårdvara och som även är grunden till Nutanix lösning kallad AHV.

Tillbaka
Nästa
Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här