Artikeln är en del av ett kommersiellt samarbete mellan Nutanix och Datormagazin.


Nutanix förenklar tjänsteportföljen och skapar fem fokusområden. Datormagazin berättar allt du behöver veta om nyheterna från Nutanix .NEXT 2021.

Du hittar fler nyheter om Nutanix på: https://www.datormagazin.se/nutanix

Enkelhet, eller simplicity, har alltid varit ett ledord för Nutanix där målet har varit att dölja det komplexa och i alla led skapa ett gränssnitt som med minimalt antal steg automatiserar det vi vill åstadkomma. Men detta har gällt just gränssnittet för de dryga femton olika tjänster som företaget erbjuder sina kunder, tjänster vars namn kanske inte alltid varit lika enkla att tyda i form av vad de erbjuder, eller vilka tjänster som de bör kombineras med.

Även .NEXT 2021 hölls digitalt

Till årets .NEXT-konferens, som återigen skedde digitalt, presenterade Nutanix nya CEO Rajiv Ramaswami en lösning som ska förenkla även denna del. Detta genom att gruppera företagets tjänster i fem fokusområden som var och ett kommer färdigpaketerade med allt som behövs för att lyckas inom respektive område.

För att dra en kanske udda parallell känns det lite som när vi tittar på Adobes lösningar där vi kan välja Creative cloud för exempelvis fotografer och då få alla program som hör till detta område i ett paket.

Nutanix – en unik aktör på hypercloudmarknaden

Det har nu gått nästan ett år sedan Rajiv Ramaswami tillträdde som ny CEO för Nutanix (december 2020) och det var således även hans första framträdande på .NEXT-konferensen, en konferens som i varje fall delvis visade Rajivs planer för Nutanix de kommande åren.

Som så ofta var det just Rajiv Ramaswami i sin roll som CEO som inledde .NEXT, och detta med att kort berätta om sin bild av Nutnix och företagets relativt korta resa så här långt och vilka delar som framför allt tilltalade honom redan i sin tidigare roll som COO för Products and Cloud Services på VMware.

Rajiv Ramaswami, Nutanix .NEXT 2021
Nutanix CEO, Rajiv Ramaswami, höll i stora delar av inledningen och presenterade bland annat ett mer omfattande samarbete med flera företag.

– Jag har haft förmånen att kunna följa Nutanix mer eller mindre sedan starten där Nutanix tidigt erbjöd lösningar för att köra bland annat VMware vSphere, vCloud Suite och Horizon View på Nutanix. Det som redan då slog mig var den nära koppling som fanns mellan Nutanix och dess kunder och partners samt det i det närmaste uteslutande positiva omdöme som alla hade om företaget, säger Rajiv Ramaswami.

– Det är denna grund som jag vill bygga vidare på och ser vi till Nutanix som helt så finns det fyra faktorer som gör oss unika på marknaden idag.

  • Vi är ett datacentrerat bolag som hanterar alla typer av lagring med bästa tänkbara prestanda, fullständig mobilitetsintegration och toppklassad säkerhet, och i en värld som blir alltmer just datacentrerad i allt från lagringen och åtkomsten till backup och DR-hantering så är detta en faktor som blir allt viktigare.
  • En av de viktigaste faktorerna när vi frågar kunder över tid varför de väljer oss är enkelheten. Nutanix har alltid jobbar med att dölja det komplexa och genom automation och smart AI-integration minimera jobbet för administratören och vi jobbar hårt efter ett klick till allt-principen vilket innebär att du som användare kan utföra väldigt många komplexa uppgifter enbart med ett eller ett par klick.
  • Valbarheten är vår tredje unika faktor. Vi låter kunder själva välja vilken hårdvara som de vill använda, vilken hypervisor och vilket eller vilka moln som ska hantera deras data. Vilken Cloud native-lösning som de vill använda samt att vi har en flexibel licenshantering med mera. Kort och gott så ger vi kunderna unika valmöjligheter inom alla områden.
  • Slutligen så har vi kundupplevelsen. Detta är våra kunders bedömning av oss och det jobb vi gör och med ett NPS på 90 i sju år talar för sig själv. Tillsammans gör dessa faktorer oss unika och gör att vi sticker ut från övriga leverantörer på marknaden.
Nutanix fyra faktorer .NEXT 2021
Rajiv Ramaswami menar att Nutanix, på flera punkter, är ett unikt företag vilket framför allt märks på ett återkommande högt NPS-värde.

Enklare för alla

Under åren som gått från det att Nutanix grundades har företagets produktportfölj hela tiden vuxit, breddats och anpassats för dagens och morgondagens behov. Detta har lett till att Nutanix till årets event kunde stoltsera med drygt 20 olika tjänster vilka många kan köras fristående, men som ändå till stora delar oftast fungerat bäst tillsammans med ytterligare ett par kompletterande tjänster.

Det är just här som vi kunnat hitta en av Nutanix få och mycket små svagheter. För i takt med att antalet tjänster vuxit har det delvis varit lite svårt att veta vilka av dessa som bäst passat ihop för att dra bäst nytta av hela portföljen.

Detta ledde fram till ett helt nytt sätt att presentera Nutanix där vi numera får fem överliggande fokusområden vilka sedan var och en döljer de bakomliggande tjänsterna, lite på samma sätt som att Nutanix döljer det komplexa inom varje tjänst bakom ett lättanvänt gränssnitt. De nya fokusområdena, som tillsammans erbjuder EN plattform för framtidens hybrida multicloudera är:

  • Unified Storage: En grupp som hanterar allt som rör managering av all data som ett företag har oavsett om det är strukturerad eller ostrukturerad data.
  • Database Services: En grupp som rör allt som har med databaser och dess managering att göra.
  • Desktop Services: En grupp som fokuserar på slutanvändaren och de tjänster som de behöver.
  • Cloud infrastructure: Detta är lite av fundamentet för hela Nutanix med allt som behövs för att bygga ett moln, oavsett om det är On-Prem eller i ett valfritt publikt moln.
  • Cloud Management: Här återfinns alla tjänster som behövs för att operera valda molnlösningar. Det kan vara allt från monitorering till automatisering med mycket mera.

Nutanix har allt sedan företaget grundades arbetat med att förenkla för sina kunder. Nu tas nästa steg på denna resa då företagets tjänsteportfölj packeters i fem huvudkategorier

Förstärkta datatjänster för ostrukturerade och strukturerade data

Av vad som presenterades under eventets tre dagar var det ett par nyheter som fick lite extra tyngd. Först av dessa var de optimerade och förstärkta funktionerna för ostrukturerade och strukturerade data.

Genom de nya funktionerna i Nutanix Cloud Platform blir det enklare för kunder att hantera sin data och optimera arbetsbelastningar av databaser och Big-Data för de mest kritiska applikationerna. Molnplattformen kommer att leverera och hantera ostrukturerad datalagring från On-Prem till moln, med en dubblering av lagringsprestandan för databasarbetsbelastningar och upp till 300 procent för Big-Data-arbetsbelastningar helt utan att det krävs någon krävande omkonfiguration från kundens sida. Till detta integreras även Nutanix Data Lens som är en ny tjänst för styrning av ostrukturerade data samt att databastjänsten Era kommer att leverera full skalning av lagringen via Nutanix Singel-klicks princip, vilket även omfattar rollbaserad åtkomstkontroll för databashantering i hybrida multicloud miljöer.

– Kunder efterfrågar och kräver olika sätt att lagra data i både strukturerade och ostrukturerade format, samtidigt som de letar efter ett unifierat sätt att förenkla hanteringen av denna data utan att behöva förlita sig på olika leverantörer för att göra det. Med de nya funktionerna i Nutanix Cloud Platform får kunderna precis detta genom omfattande datatjänster för alla arbetsbelastningar och alla typer av data säger Rajiv Mirani, CTO på Nutanix.

Ökad prestanda till lägre kostnad

Kunder som vill modernisera sin IT-infrastruktur och köra storskaliga databaser kommer enkelt att kunna göra detta utan att det krävs komplexa förändringar i deras databasers lagringskonfiguration. Detta kommer att resultera i en prestandaökning på upp mot 100 procent. Dessutom kan de optimera latensen för lagringen genom att dra nytta av hårdvarutekniker som Intel Optane i kombination med Nutanix flexibla dataplacering.

LÄS OCKSÅ:
Karbon, Kubernetes och Prism

Fördelarna med Nutanix AHV och AOS

Dessutom underlättar Nutanix lösningar när olika former av dataanalyser ska köras, vilket även inkluderar Hadoop- och SAS Grid-arbetsbelastningar. Tack vare ett nytt lagringsläge för replikering inom Nutanix-plattformen levereras upp till tre gånger snabbare databehandling samtidigt som kostnaderna minskar. Till detta stöder Nutanix S3-kompatibla objektlagringslösning Objects högpresterande lagring i petabyte-skala för att bygga datasjöar. Detta gör att kunder som arbetar med moderna analysapplikationer, som Apache Spark, kommer att kunna dra nytta av dramatiskt ökat antal förfrågningar och stora prestandavinster vid batchprocessande med S3 Select och optimerat S3A-stöd.

Hybrid multicloud-lösningar, Nutanix .NEXT 2021
Tack vare en öppen hybridplattform som drar full nytta av ny hårdvara och övrig teknik så kan prestandan ökas och både strukturerad och ostrukturerad data hanteras.

Via den alltmer populära databastjänsten Era, hanteras de mest populära databasmotorerna som PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server och Oracle Database i Nutanix hybrid multicloud-miljö. Tack var Era kan kunder snabbt och smidigt skala databaslagring online, och arbeten som traditionellt tagit dagar eller veckor utförs nu med enbart ett klick. Till detta kan kunder även enkelt implementera sina säkerhets- och efterlevnadspolicyer genom stöd för rollbaserad åtkomstkontroll, samt säkert dela tillgång till databaser och databashanteringsoperationer från ett gränssnitt. Slutligen kommer Era även att stöda regionsoberoende failover-funktionalitet vilket maximerar tillgängligheten.

Vi fick även en inblick i den nya molntjänsten Data Lens vilken är utformad för att både hantera sin ökade mängd ostrukturerade data samtidigt som samma data alltid har optimalt skydd. Tack vare att Data Lens kommer åt att ge en holistisk syn på all ostrukturerade data som lagras inom Nuatnix – oavsett om vi pratar on-prem eller i molnet vilket här omfattar allt från åtkomstmönster, datas ålder, datatyper och mycket mer – så kan hanteringen av datas livscykler hanteras på ett smidigare vis och även skyddas mot ransomware-attacker genom att upptäcka och blockera misstänkta filer och varna för avvikande aktivitet över all data.

Och tack vare inbyggt stöd för datalagring till Nutanix Objects, AWS S3 och Azure blob-lagring, kommer Nutanix att hjälpa kunder att hantera ökningen av ostrukturerade data. Detta omfattar även möjligheten att hantera DR (katastrofåterställning) av filer som finns i Nutanix Files med en en-minuters RPO och självåterställning.

Eric Lockard, Nutanix .NEXT 2021
Eric Lockard, CVP för Microsoft Azure pratade bland annat om de förbättrade möjligheterna att hantera ostrukturerad dataa

Nutanix molnplattform bryter ner traditionella silos

Den andra stora nyheten gällde Nutanix lösning för att bryta ner och förenkla traditionella Silos till hybrida multicloud-operationer, vilket blivit möjligt tack vare lanseringen av AOS version 6 som tillsammans med nya innovativa lösningar erbjuder en fullskalig enterprise-klassad virtualisering som omfattar både virtuella nätverk, säkerhet och BCDR (affärskontinuitet och haveriberedskap). Allt hanteras från ett gränssnitt till skillnad mot mer traditionella lösningar vilka krävt både specialiserad hårdvara, olika programlösningar och djupare tekniska kunskaper.

Hybrid Multicloud, Nutanix .NEXT 2021
Genom Nutanix hybrida multcloud-plattform kan kunder hantera såväl Nutanix egna tjänster som företagets partners lösningar från en unifierad konsol.

Tack vare AOS version 6 kan Nutanix erbjuda Flow Networking, en nätverksvisualiseringslösning som körs på den egna AHV-hypervisorn, och som gör det möjligt för kunder att förenkla hela nätverksinfrastrukturen genom ett programbaserat, enhetligt hanteringsgränssnitt. Detta gör det även möjligt för både företag och tjänsteleverantörer att skapa virtuella privata moln med flexibiliteten från traditionella moln, utan att behöva bekymra sig om val av hårdvarubaserde switchar eller routrar.

Flow Networking erbjuder dessutom VPN-funktioner vilket gör det möjligt för kunder att överbrygga och utöka sina virtuella nätverk till alla offentliga och privata molninfrastrukturer. Genom att även kunna tillhandahålla molnanslutning på begäran, utan att behöva dedikerade fysiska enheter eller utföra andra komplexa konfigurationer, kan kundernas kostnader sänkas samtidigt som driften förenklas drastiskt.

Utökade möjligheter för enterprise-klassad BCDR

Alla kunder som använder Nutanix Cloud Platform med AOS 6 får direkt tillgång till nya Business Continuity och Disaster Recovery-funktioner (BCDR) som tidigare bara funnits i mer specialiserade lösningar. Genom övergången till AOS 6 kan kunder utnyttja det offentliga molnet som en sekundär plats för den inbyggda AHV-hypervisorn vilket både möjliggör automatisk failover i händelse av en katastrof och end-to-end-krypteringsfunktioner för DR-trafik för bästa säkerhet och tillgänglighet.

Nutanix har dessutom tagit fram en ny instrumentpanel för att ge en mer heltäckande bild över kundernas DR-konfiguration och status på både primära och sekundära webbplatser. Detta gör det möjligt för företag att eliminera specialiserad maskin- och mjukvara för DR, minska licenskostnaderna, optimera återhämtningstiden, förenkla sin verksamhet och eventuellt även eliminera dyra sekundära standby-webbplatser, vilket i sin tur gör det möjligt även för medelstora företag som normalt inte har vare sig budget eller kompetens att genomföra DR-funktioner i denna klass, att skapa ett fullvärdigt enterpriseklassat skydd från katastrofer.

Enklare hantering, Nutanix .NEXT 2021
Tack vare Nutanix hybrida molnlösning kan kunder enkelt skala upp sina behov och skapa, spinna upp samt hantera nya kluster på valfri global plats med bara ett par klick och på mycket kort tid.

Enklare säkerhetshantering

Allt fler företag och organisationer strävar efter att använda sig av en Zero-Trust-strategi för säkerhet. Men då samtidigt allt fler miljöer spänner över både privata och offentliga moln kan det många gånger vara svårt att skapa policys som både är effektiva och heltäckande vilket kan leda till en hel del bekymmer eller hinder.

För att lösa detta kommer Nutanix inom en snar framtid att lansera ett tillägg till SaaS-plattformen Flow Security Central där man eliminerar denna gemensamma utmaning eller problematik genom att automatiskt skapa Flow-mikrosegmenteringspolicyer genom en maskininlärningsbaserad motor som analyserar en organisations nätverkstrafik och baserat på dessa rekommenderar säkerhetspolicyer för att skydda den virtuella maskinbelastningen mot potentiella attacker.

Utöver detta kommer Nutanix molnplattform även att erbjuda en integration med Qualys branschledande lösning för VMDR, hantering av sårbarhetshantering och respons, vilket ger kunderna möjlighet att optimera och effektivisera hantering av säkerhetsuppdateringar med virtuellt maskincentrerad hotdetektering och visualisering av olika sårbarhetsrisker.

Nutanix presenterar även ett förbättrat skydd i Files som hjälper till att upptäcka och förebygga mer än 4000 kända ransomware-attack-signaturer vilket även inkluderar möjlighet att leverera nya signaturer dynamiskt. Ytterligare ett bevis på att Nutanix nått en accepterad hög säkerhetsnivå är att såväl AOS som AHV och Files nu är godkända för placering på Department of Defense Information Network Approved Products List (APL) efter att ha genomfört rigorös cybersäkerhets- och driftskompatibilitetstestning.

Fördjupade samarbeten med Red Hat och Citrix

Vi avrundar med att prata med Joel Lindberg, teknisk chef på Nutanix Sverige, som även gärna lyfter fram de fördjupade samarbeten som presenterats med både Red Hat och Citrix.

– Vi har under låg tid haft flera partnerskap med både Citrix och Red Hat, men dessa har nu fördjupats ytterligare och vi kommer i större utsträckning att peka mot och rekommendera kunder att använda deras lösningar, säger Lindberg.

Han berättar att en av grundtankarna med dessa fördjupade samarbeten ligger i att Nutanix ska lägga störst fokus på det företaget är bäst på, vilket är en hybrid multicloud-lösning som sträcker sig över alla plattformar, alla typer av hårdvara och som hanterar alla tänkbara PaaS, vilket ska bli den optimala lösningen för kunden.

– Ser vi till Citrix kommer detta innebära att Nutanix blir prioriterat Citrix-val för HCI hybrid- och multicloud-distributioner medan Citrix i sin tur blir prioriterad Enterprise DaaS-lösning i Nutanix molnplattform, vilket är ett intressant samarbete där vi verkligen drar full nytta av varandras styrkor på bästa sätt, säger Joel Lindberg.

Detsamma gäller Red Hat, ett samarbete som presenterades redan i slutet av juli, där Red Hats OpenShift blir det prioriterade valet för Enterprise Kubernetes på Nutanix molnplattform, samtidigt som densamma blir prioriterad HCI-lösning för Red Hat Enterprise Linux och Red Hat OpenShift plattformarna.

Att samarbeten blir allt viktigare är även något som Hector Lima, Executive Vice President och CCO på Citrix berörde.

Hector Lima konstaterade att vi under en period sett att företag över hela världen flyttar mot en mer hybrid arbetskraft, något som under pandemin accelererat än mer då vårt sätt att arbeta, för de flesta, förändrats mer radikalt än vi någonsin kunnat tänka oss.

– Genom strategiska allianser och partnerskap öppnas möjligheter att överkomma hinder som vi tidigare inte ens kunnat eller vågat tänka på och detta är något som vi troligen även kommer att se i allt större utsträckning framöver, säger Lima.

Även Joel Lindberg på Nutanix i Sverige är inne på samma tankar och menar att pandemin verkligen visat på vilken extremt föränderlig värld vi lever i. Detta märks även tydligt när vi ser till företagens strategier. För bara några år sedan pratades ofta om en strategi på fem till sex år medan de flesta företag numera har reviderat detta och bara tittar ett till två år framåt.

Och här kanske vi ska vara lite oetiska och säga att det delvis var tur att pandemin inträffade när den gjorde. För vi har nog aldrig i historiens tidevarv haft de möjligheterna som vi nu har, där alla tekniska innovationer vi har tillgång till i form av datainsamling och globala, molnbaserade, samarbeten gjort det möjligt att både ta fram ett vaccin så snabbt som det har skett samt gjort det möjligt att både fortsätta bedriva undervisning samt jobba utan allt för stora avbrott. Lösningar som även till stor del varit möjliga tack vare Nutanix hybrida molninfrastruktur.

Vi avslutar så med Rajiv Ramaswamis och Nutanix Vision och nästa naturliga steg i molnutvecklingen:

Make Clouds invisible, freeing customers to focus on their business outcomes.

Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här