Toshiba lanserar hårddisk på 30 terabyte nästa år, och planer finns på 40 terabyte eller mer.

Toshiba har presenterat sina framtidsplaner för mekaniska hårddiskar, och föga förvånande kommer lagringskapaciteten att bli allt större. Till sommaren planerar de att lansera en hårddisk på 26 terabyte till sommaren 2022, samt räknar med att ha hårddiskar på 30 terabyte redo för lansering under 2023. De avslöjar även planer på att om fem år kunna lansera mekaniska hårddiskar på 40 terabyte eller mer.

De tekniska planerna är att öka kapaciteten genom att till att börja med utöka antalet skivor från nio till tio vilka monteras i en heliumfylld kapselkonstruktion. 26 terabytediskarna kommer även att använda en ny form av switchteknik som använder mikrovågor för att utöka kapaciteten, så kallad MAS-MAMR (Microwave Assisted Switching – Microwave-Assisted Magnetic Recording). 30 terabytediskarna ska komma att använda samma teknik, men man lägger till ytterligare en skiva.

För de kommande 40 terabytediskarna planerar man att byta teknik ytterligare till en teknik som kallas Heat Assisted Magnetic Recording eller HAMR, för växlingshanteringen på skivorna.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här