Fråga

Går det på något sätt att ta bort alla onödiga länkar i Utforskaren i Windows 10? Där ligger bland annat Snabbåkomst och Onedrive och under ”Den här datorn” ligger Dokument, Musik, Bilder med mera som bara tar plats och stör.

Jag skulle gärna vilja bli kvitt dem i trädstrukturen. Jag har valt visning av ”Den här datorn”.

Örjan Westerlund

 

Svar

Microsoft har stökat om lite i Utforskaren, förmodligen för att göra den lite smartare och för att det ska bli lättare att hitta nyligen använda filer. Själv tycker jag att det fungerar bra, men det gäller så klart inte alla. Det går att ändra en del, men inte allt, av det nya.

Förr fanns ett val under ”Ändra mapp- och sökalternativ” där det gick att välja mellan att öppna Utforskaren i antingen ”Den här datorn” eller Snabbåtkomst. Detta val är borttaget i senare versioner, men kan fortfarande göra i systemregistret.

Öppna Registereditorn och navigera till nyckeln HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced. Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet LaunchTo. Sättt värdet till 1 för ”Den här datorn” och till 2 för Snabbåtkomst.

Du kan också ta bort en hel del under Snabbåtkomst genom att öppna ”Ändra mapp- och sökalternativ” och ta bort bockarna vid ”Visa nyligen använda filer i Snabbåtkomst” och Visa nyligen använda mappar i snabbåtkomst”.

Du kan också ta bort Snabbåtkomst helt och hållet, men även detta kräver en registerändring. Se först till att Utforskaren är inställd på att öppnas i ”Den här datorn” enligt ovan, annars får du problem.

Starta Registereditorn och navigera till nyckeln HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Classes \ CLSID. Skapa en ny nyckel med namnet {679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}. Under denna, skapa ytterligare en nyckel med namnet ShellFolder.

Under ShellFolder, skapa ett DWORD-värde med namnet Attributes. Sätt detta värde till a0600000 (hexadecimalt). Detta gömmer Snabbåtkomst helt och hållet, men har nackdelen att funktionen att dra och släppa i navigationspanelen försvinner.

De övriga länkarna du vill bli av med måste också åtgärdas i registret. Navigera till nyckeln HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer. Skapa en ny nyckel med namnet HideMyComputerIcons. Skapa ett nytt DWORD-värde under denna. Värdet ska namnges enligt följande, beroende på vad du vill dölja:

Skrivbord {B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}
Dokument {D3162B92-9365-467A-956B-92703ACA08AF}
Downloads {088E3905-0323-4B02-9826-5D99428E115F}
Musik {3DFDF296-DBEC-4FB4-81D1-6A3438BCF4DE}
Bilder {24AD3AD4-A569-4530-98E1-AB02F9417AA8}
Filmer {F86FA3AB-70D2-4FC7-9C99-FCBF05467F3A}

Du måste skapa ett DWORD-värde för varje och sätta dem till 1. Ändra till 0 för att återställa visningen.

För att bli av med Onedrive måste du i stället radera en nyckel. Navigera till HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Desktop \ NameSpace och radera nyckeln {018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}.

För den som i stället faktiskt vill använda Snabbåtkomst kan jag tillägga att det går att lägga tillbaka den gamla Favoriter-funktionen som Microsoft har tagit bort. Gå till nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ HomeFolderDesktop \ NameSpace \ DelegateFolders. Skapa en ny nickel med namnet {d34a6ca6-62c2-4c34-8a7c-14709c1ad938} och sätt dess standardvärde till ”Common Places FS Folder” utan citationstecknen.

För ett 64-bits Windows, gå också till nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ HomeFolderDesktop \ NameSpace \ DelegateFolders och gör samma sak där.

Detta gör att alla länkar som placeras i mappen C:\Användare\”Användarnamn”\Länkar (eller C:\Users\”Användarnamn”\Links) automatiskt hamnar i Snabbåtkomst.

Det blev väldigt många registernycklar och värden i det här svaret. Håll tungan rätt i mun – det är lätt att skada Windows vid oförsiktig hantering av systemregistret.

2 KOMMENTARER

  1. Stort tack för ett utförligt svar. Jag vill gärna att utforskaren ska vara så ren som möjligt så jag kommer att testa det mesta av era förslag. Tack än en gång.

    • Håller med dig!
      Jag gillar inte Microsofts klåfingrighet att lägga in en massa mappar utanför hårddisken.
      En dator består av moderkort med detaljer, hårddiskar, dvd/cd, nätverk osv. Allt detta skall man kunna se när utforskaren öppnas för de finns där. Men olika mappar där av MS bestämda saker skall läggas skall inte synas för de ligger på hårddisken. Där var Windows 3.x en föregångare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här