Under HP Sustainability Summit i London fick vi en inblick i en ny form av användarprocess och tillhörande ekonomi. Kommer den på bred front kan den starkt bidra till minskad miljöförstöring.
Av Patrik Wahlqvist

Att värna om miljön på olika sätt är inget nytt fenomen, och HP med flera företag har jobbat med sådana mål under flera decennier. Nu har vi dock nått en punkt där vi alla på allvar behöver börja tänka på vad vi kan bidra med för att vi ska kunna lämna en värld värd namnet efter oss till våra barn och barnbarn. Som en stor del i detta måste vi snarast ändra ett sedan nästan hundra år invant beteende som bygger på en linjär ekonomi och produkthantering.

Den återanvändande framtiden

Vi har sedan, vad som i dag känns som urminnes tider, använt oss av och levt efter en filosofi som enkelt kan utryckas i formeln: Ta – Skapa – Konsumera – Kasta. Detta har så klart inte varit optimalt, men det har ändå under lång tid fungerat. Under de senaste decennierna har detta dock lett till att vi får allt fler sopberg både på land och i våra hav. Sopberg som i första hand har drabbat de fattigare länderna, men som nu även drabbar oss alla på global basis.
Vad ska vi då göra för att komma tillrätta med detta? Det finns inte bara ett svar på detta och det räcker inte med en eller ett par anpassningar. Snarare måste vi ändra hela vårt tänkande, och det är detta som HP under en intensiv dag i London ville lyfta fram. Grunden för hela dagen var den nya formeln Ta – Skapa – Konsumera – Återanvänd.
På plats under dagen fanns bland annat Dr. Judy Glazer, globalt ansvarig för Sustainability och Product Compliance på HP, som bland annat menar att vi alla måste börja gå över till en vardag där vi i större utsträckning använder olika produkter som en tjänst. För när vi äger en produkt är risken större att vi efter avslutad användning, som nästan alltid är långt tidigare än produktens livslängd, väljer att kasta den. Detta medan den kommer att återvinnas om vi hyr eller leasar produkten, antingen av oss själva eller av tillverkaren.

Alternativa lösningar

För att nå hit behöver både företag och konsumenter tänka i nya banor. Det handlar både om att återuppfinna delar utifrån skrotade delar och om materialutveckling som strävar mot mer ekologiska/återvinningsbara produkter.
Ett exempel är att HP under flera år har jobbat med återvunna plaster till sina skrivarpatroner. Nyligen tog de även ytterligare ett steg. Detta då deras nyare skrivare har en form av integrerad IoT-lösning som med automatik känner av hur mycket bläck som förbrukas och sedan, innan bläcket tar slut, själv beställer hem bläck. I samband med denna leverans tar HP även hand om de gamla patronerna. Detta gör att HP kan hålla en lägre kostnad, företaget får bättre kontroll över hur mycket bläck som ska tas fram och frakt samt lagerkostnader med mera reduceras. Dessutom innebär lösningen en besparing på hela 57 procent av förbrukningsmaterialen.
Nästa tanke är att all teknik måste vara konstruerad på ett sådant sätt att det mesta går att byta och uppgradera. Detta av användarna själva, utan extern inblandning. På så sätt kan behovet av transporter minskas och varje produkt får en avsevärt längre livscykel, vilket är gynnsamt både för miljön och slutkundernas ekonomi.

En ny ekonomi

På samma sätt kommer nya affärsmöjligheter att öppnas, många av dessa kommer att vara kopplade mot just segmentet ”as a service”. Det spås att 3D-utskrifter inom alla tänkbara områden kommer att gå i bräschen.
Tänk på alla reservdelar som fram till i dag har tillverkats. För att ett företag ska få lönsamhet i dessa har det tidigare tillverkats mängder, kanske miljontals delar, som sedan placerats på diverse lager runt om i världen, för att kanske användas. Efter x antal år på hyllan har en del kasserats eller i bästa återvunnits till något annat. Det är här som 3D-utskrifter kommer in i bilden, delar ska kunna skrivas ut exakt när de behövs till en lägre kostnad och med mindre bekymmer, säger Judy Glazer.
Men 3D-utskrifter stannar inte vid detta, utan vi ser redan nu lösningar för att skriva ut exempelvis skor som är helt anpassade efter våra fötter och gång/löparstil. Ett annat område som troligen kommer att explodera är 3D-utskrifter av delar till hem och kontor.
Ett annat område som vi kommer att se stora förändringar inom är bilindustrin. Idag tillbringar många bilar en stor del av sin livstid stillastående på en parkering. Tänk om vi stället kunde låta dessa bilar agera självkörande taxi eller budbilar när de inte används av oss. Eller varför inte med automatik åka till nästa person som behöver en bil för stunden. Då skulle den totala mängden bilar kunna minskas vilket skulle ha en massiv, positiv inverkan på vår framtida miljö.
Detta är som sagt bara några av de områden som vi ser som troliga utvecklingsområden inom denna nya cirkulära ekonomi. HP har redan kommit långt inom området, de räknar idag med att återvinna 1,2 miljoner produkter. Ett annat exempel är att de i skrivande stund återvinner en miljon plastflaskor om dagen för sin tillverkning. De drar ett litet strå till denna enorma stack, som vi alla måste bidra till att fylla.

Föregående artikelOneplus hoppar över 4
Nästa artikelOron för attacker ökar
Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här