Fråga

När man installerar applikationer i Windows 10 upptäcker installationsprogrammet oftast inte att datorn har flera hårddiskar. Min dator har en SSD som systemdisk (300 gigabyte) samt två vanliga datadiskar om vardera två terabyte.

Jag brukar använda en liknelse med en långtradare där systemdisken motsvarar utrymmet under motorhuven, och datadiskarna lastutrymmet respektive släpet. Windows och alla applikationer lägger oftast alla dokument, foto, video och liknande på den lilla systemdisken och lämnar övriga diskar outnyttjade.

I Unix och Linux används ofta länkar för att fördela data mellan olika diskar. När jag letade efter en möjlighet att ”flytta” Itunes backup av våra två Iphone och en Ipad hittade jag en lösning med länkar även för Windows. Jag tror att det är relativt få Windowsanvändare som känner till denna möjlighet.

Det är enklast att använda Kommandotolken i administratörsläge. Av någon anledning hittade inte Powershell mklink-kommandot.

Mitt eget exempel:

Först döpte jag om mappen “%APPDATA% \Apple Computer\MobileSync\Backup” till “%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync\Backup_OLD”. Sedan skapade jag en ny mapp på min stora hårddisk “I:\Apple_iTunes_Backup”. Därefter skapade jag en länk till min stora hårddisk för Itunes med kommandot:

mklink /J “%AP PDATA%\Apple Computer\MobileSync\Backup” “I:\Apple_iTunes_Backup”

Sedan raderade jag “%APPDATA%\Apple Compute r\MobileSync\Backup_OLD”. Nu hamnar alla Itunes backuper på den stora hårddisken i stället för att ta upp plats på den lilla systemdisken.

Denna metod borde vara användbar för ett otal olika applikationer där det saknas möjlighet för användaren att välja var stora datamängder, till exempel video ska placeras i datorn. Kanske kan du skriva en lite utförligare artikel om metoden att använda symboliska länkar och skillnaden mellan de olika alternativen? Det vill säga ”symbolic links”, ”soft links” och ”hard links”

Stig Ek

 

Svar

Jag kan börja med att klargöra att för att köra program och DOS-kommandon i Powershell ska dessa föregås av ett &-tecken. Till exempel fungerar
& dir
utmärkt i Powershell. Det går dock inte med till exempel kommandot mklink, som är inbyggt i Kommandotolken och därför kräver en något mer invecklad syntax:
cmd /c mklink
Men, precis som du konstaterat, är det enklare att använda Kommandotolken direkt. Den är fortfarande åtkomlig även i Creators Update, även om den ersatts av Powershell i snabbmenyn som nås via högerklick på startknappen.

Symboliska länkar kräver filsystemet NTFS och är enkelt uttryckt avancerade genvägar. En symbolisk länk till en fil eller mapp ser för operativsystemet ut att vara den filen eller mappen, vilket bland annat kan utnyttjas för att styra Windows och program att använda andra mappar än de standardiserade. Det finns dock vissa risker med att göra det för viktiga systemfunktioner i Windows och bör användas med försiktighet och föregående säkerhetskopiering.

Precis som du säger finns det två typer av symboliska länkar. Mjuka länkar fungerar ungefär som en vanlig genväg, de utför en omdirigering, medan hårda länkar för alla ändamål uppfattas som en faktisk omplacering. Som exempel kan mappen D:\Data se uppfattas som om den faktiskt är C:\Data.

Windowskommandot mklink kan användas för att skapa både hårda länkar (som kallas för just det i Windows) och mjuka länkar (som kallas för symboliska länkar av Microsoft). Syntaxen är:

mklink /växel länk mål

där växlarna kan vara

/d – Skapar en symbolisk (mjuk) länk till en mapp. Standard utan växel är en fil.

/h – Skapar en hård länk till en fil i stället för en symbolisk.

/j – Skapar en hård länk till en mapp (kallas också ”directory junction”, ungefär ”mappknutpunkt”).

En hård länk till en mapp, en knutpunkt, kan inte peka på en delad nätverksmapp, det måste vara en mapp på en lokal volym. Mjuka länkar kan däremot också användas på nätverksmappar.

Att identifiera en knutpunkt är enklast i Kommandotolken. I en kataloglista (dir) visas en sådan som <JUNCTION> i stället för <DIR>. I Utforskaren känns den igen på en liten genvägspil i mappsymbolen. För att ta bort symboliska länkar kan de raderas som vilken mapp eller fil som helst. Men se till att ta bort just länken och inte det den pekar på för att behålla detta intakt.

Det här kan alltså användas för att styra om bångstyriga program som har sin egen bestämda åsikt om var saker och ting ska sparas i stället för att som brukligt överlåta detta på användaren. Men det bör som sagt användas med försiktighet när det gäller inbyggda Windowsfunktioner – med lite otur ställer det till problem.

Den som har ont om plats på systemdisken bör i första hand använda Windows inbyggda funktioner för att till exempel flytta systemmapparna Dokument, Bilder och Musik. Det är i princip samma sak som görs, men på Windows sätt.

Andra tips är att flytta det virtuella minnet (växlingsfilen), minska lagringsutrymmet för återställningspunkter, installera program på en annan hårddisk, stänga av viloläge om det inte används, flytta lagringen av Windows tillfälliga filer genom att ändra miljövariablerna och slutligen förstås städa.

 

 


Uppskattar du vårt arbete?
Donera gärna en slant till redaktionen.

Donera till Datormagazin


Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år. Från och med 2019 arbetar han dock bara halvtid - andra halvan tillbringar han som pensionär och trivs med det.

1 KOMMENTAR

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här