Google EU sekretesslag

Sedan EU:s bestämmelser om rätten att bli glömd trädde i kraft har främst privatpersoner hört av sig och velat få länkar borttagna från Googles sökresultat.

654 000 förfrågningar från EU-medborgare om att bli glömda har inkommit till Google sedan EU-domstolen slog fast denna rättighet i maj 2014 och fram till och med februari i år. Anmälningarna har gällt över 2,4 miljoner länkar och av dessa har Google tagit bort 43 procent.

Ungefär tre procent av dessa förfrågningar kommer från Sverige och 89 procent är från privatpersoner. Rapporten Three years of the Right to be Forgotten kan läsas i sin helhet här:
https://drive.google.com/file/d/1H4MKNwf5MgeztG7OnJRnl3ym3gIT3HUK/view

 

 

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här