Har du koll på vad ett mesh-nätverk är? Inte. Då ska du läsa vår guide – Så fungerar ett mesh-nätverk.

Ett mesh-nätverk består i praktiken av två eller fler accesspunkter. Dessa är optimerade vad gäller mjuk- och hårdvara för att skapa ett homogent nätverk med bra täckning och stabil signal, användaren ska i praktiken inte märka att det finns flera accesspunkter utan ska uppleva det som att hela huset täcks av ett enda trådlöst nätverk.

Läs också: Wi-Fi Certified Easymesh – smart standard för mesh-nätverk

En av accesspunkterna kan om så önskas kopplas till ett modem. Genom att enheterna skickar signalerna mellan sig får användarna tillgång till internet varhelst det finns trådlös täckning. Denna enhet kallas ibland för mesh-router, de enheter som repeterar signalen kallas då för mesh-repeter.

Kommunikation mellan samtliga enheter ger bättre prestanda

Accesspunkterna kommunicerar inte bara med huvudenheten som är kopplad till modemet utan även sinsemellan, något som ger bättre prestanda än med vanliga förstärkare som bara kommunicerar med huvudenheten. Kommunikationen mellan mesh-enheterna optimeras för att ge bästa möjliga prestanda, både vad gäller signalstyrka, hastighet, fördröjningar och paketförluster. Denna optimering sker automatiskt genom att enheterna ständigt analyserar kommunikationen och väljer hur signalerna ska skickas för att allt ska fungera så bra som möjligt.

Kommunikationen mellan enheterna innebär dessutom att uppdateringar och administration förenklas. När det kommer en ny firmware till mesh-enheterna hanteras denna via administrationsappen och uppdateringen kommer då att installeras på samtliga anslutna enheter. Detta gäller även inställningar, vill man till exempel byta lösenord för det trådlösa nätverket räcker det att ändra på ett ställe, i appen.

Läs också:WPA3

En annan fördel med mesh-produkter är att de ofta även tillhandahåller trådbundet nätverk. Enheterna har ofta nätverksportar, och det blir därmed möjligt att koppla in produkter som använder trådbundet nätverk utan att man behöver dra långa kablar genom huset.

Priset är fortfarande högt

Till nackdelarna med mesh-lösningarna hör priset och i vissa fall prestandan. En del reagerar kanske över prislapparna, men betänk då att startpaketen innehåller minst två enheter. Det finns även en risk att prestandan i nätverket kan bli för låg för krävande tillämpningar. Detta då samma radiohårdvara används både för att kommunicera med klienten och med de andra mesh-enheterna. Hastigheten i nätverket blir därmed halverad, då halva tiden ägnas åt att skicka data mellan mesh-enheterna och andra halvan av tiden åt att skicka data mellan mesh-enheten och klienten. Går signalen via ytterligare mesh-enheter halveras hastigheten återigen.

Har man höga krav på hastighet och/eller många mesh-noder kan det därför vara idé att titta på dyrare produkter som använder ett separat nätverk för kommunikation mellan noderna. Detta nätverk har också sin egen hårdvara och kommunikationen mellan enheterna tar därmed inte kapacitet från kommunikationen med klienterna. Det finns även mesh-enheter med stöd för ett trådbundet ”backbone”.

LÄS OCKSÅ
Skillnaderna mellan Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 och Wi-Fi 6E

 

Datormagazins Linuxredaktör, din guide i linuxdjungeln.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här