Denna artikel är utförd på uppdrag av NETGEAR – tillverkaren har inte fått möjlighet att påverka vare sig testförfarandet eller texten.


Netgear MS510TXUP är en lättanvänd Ultra60 PoE++ multigigsswitch för dagens och morgondagens flexibla arbetsplatser.

Netgear – med fokus på Wi-Fi 6

Orbi Pro AX6000 – med grunden i mesh
Netgear GS305EPP – en kompakt, kraftfull PoE+-switch
Netgear WAX610 – en lättanvänd, högpresterande Wi-Fi 6-accesspunkt
Netgear WAX218 – lite enklare men lite kraftfullare
Netgear MS510TXUP

 

Vi har under senaste året kunnat följa en snabbt växande trend med allt flera PoE-lösningar inom mer eller mindre alla områden. Dessa enheter delas, som vi tidigare nämnt, in i olika klasser baserat på bland annat hur mycket ström de kräver eller som i fallet med switchar hur mycket ström de kan leverera över en port.

Levererar 60 watt per port – men inte samtidigt

MS510TXUP är en klass-6 enhet då den kan tillhandahålla upp till 60 watt per port vilket ger tillräckligt med kraft för att driva bland annat högpresterande trådlösa 802.11AX-accesspunkter, kraftfullare högtalarsystem och belysning med mera. Enhetsklassen kallas även mer allmänt för Ultra60 PoE++.

Många gånger används PoE- switchar även till att ansluta andra enheter som inte direkt behöver strömmatning via ethernetporten men som däremot drar nytta av en hög anslutningshastighet. Det kan exempelvis gälla en NAS eller en server som ska användas för att serva klienter som ansluter trådlöst, eller spela in data från säkerhetskameror. Det är precis här som Netgears åttaportars switch kommer till full nytta då det är en multigigslösning som hanterar upp till tiogigabits hastighet.

Rackmonterat chassi med dubbla dedikerade tiogigabits fiberportar

Vi böjar med att granska det yttre. Netgear MS510TXUP har ett heltäckande silverfärgat metallhölje med en Netgear-klassisk stålblå front och mäter 330 x 206 x 43 millimeter samt har en vikt på 2,51 kilo. På kortsidorna finner vi fästen för rackmontering och (på högersidan) ett långsmalt dammskyddande luftintag vilket på vänster sida byts ut mot tre fläktar som under maximal belastning kan nå en ljudnivå på cirka 33 decibel. Det ärklart godkänt och en ljudnivå som även fungerar i en mer publik miljö.

Netgear MS510TXUP - baksida
Längs enhetens vänstra sida finner vi tre mindre fläktar och på dess baksida kompletteras strömanslutning med ett Kensingtonlås.

Ser vi till framsidan så finner vi i vänster kant tre LED:er

 • Power LED. Denna lyser med ett fast grönt sken när enheten är i så kallat ”Direct Connect Web-browser Interface”-läge. Detta innebär att enheten hanteras lokalt och inte är anslutet till Netgears molntjänst Insight. Det andra läget är ett fast blått ljus vilket visar att enheten är konfigurerad och ansluten till Insight-molnet varifrån vi kan hantera, konfigurera och övervaka både switchen i sig och övriga enheter som är anslutna till Insight.
 • Fan LED. Denna lyser grönt så länge de interna fläktarna fungerar och gul/orange om fläktarna påvisar fel.
 • PoE Max LED. Detta är en mycket intressant LED, framför allt om vi väljer att inte använda Insight. För här får vi en indikation på enhetens strömhantering. När detta LED är släckt finns tillräckligt med PoE-baserad kraft, minst sju watt tillgängligt. Om det lyser gul/orange finns bara mindre än totalt sju watt tillgängligt och blinkar det gul/orange innebär det att enheten under de senaste två minuterna haft mindre än sju watt tillgängligt. Med Insight får vi denna fakta i realtid och med mer precis belastning per port.

Härefter följer multigigs LAN-portar som är uppdelade i två grupper: fyra stöder 100, 1 000 och 2 500 megabit och fyra av dem stöder 100, 1 000, 2 500, 5 000 och 10 000 megabits hastighet. Även dessa har på sedvanligt vis små LED:er i respektive ports övre kant. Den vänstra av dessa visar ansluten länkhastighet medan den högra ger oss PoE-status. Om den senare är släckt ger porten ingen PoE-ström, om den är grön levereras ström till ansluten PoE-enhet och är den gul/orange förekommer ett PoE-fel.

Ser vi i stället till länkhastigheten kommer ett solitt grönt ljus indikera att ansluten enhet kommunicerar med högsta hastighet för vald port, det vill säga 2,5 gigabit för port 1–4 och 10 gigabit för port 5–8. Ett gul/orange ljus indikerar att ansluten enhet använder en lägre länkastighet – men inte vilken hastighet. Är LED:n släckt visar det så klart på att ingen länk är etablerad.

Dubbla fiberportar

Efter PoE-portarna finns även dubbla SFP-fiberportar, kallade 9F och 10F vilka är perfekta för att ansluta antingen en högpresterande 10 gigabits internetuppkoppling alternativt en server, NAS eller WS som drar full nytta av hastigheten men som inte behöver PoE-anslutning. Dessa två portar har bara en LED då det inte omfattas av PoE-poolen. Är LED:n grön så är länkhastigheten tio gigabit men är den gul/orange är länkhastigheten en gigabit. Detta är således inte lika flexibla portar som de åtta LAN-varianterna.

Netgear MS510TXUP - koppling
Tack vare att switchen både stödjer PoE++ och har multigigssupport blir den ett mycket flexibelt nav i alla former av nätverk där vi kan kombinera accesspunkter med höghastighetslagring och fysiskt anslutna arbetsstationer.

Bredvid vänstra sidans LED finner vi även en multifunktionell reset-knapp. Genom att trycka in denna i två sekunder startas enheten om med bibehållna inställningar. Trycker vi in den i fem sekunder startas enheten om och återgår till fabriksinställningar och om vi håller inne knappen i tio sekunder så både fabriksåterställer vi enheten samtidigt som vi avregistrerar den hos Netgear, vilket kan vara användbart om vi vill flytta den mellan avdelningar och kontor.

OBS! Om vi utför en full reset och av någon anledning inte skulle komma åt enheten efteråt så ansluter vi en dator till switchen och anger IP-adressen 192.168.0.239 (som är enhetens standard IP-adress) från en webbläsare.

PoE med hög felmarginal

Vi fortsätter med att titta på vad som driver MS510TXUP. Motorn i denna switch ligger i en dubbelkärning CPU på 1 000 megahertz vilken kompletterats med 256 megabyte RAM, 64 megabyte SPI Flash och 2 048 kilobyte paketbuffertminne vilken fördelas och används dynamiskt över anslutna portar. Modellen erbjuder en full duplex med maximalt hela 140 gigabit per sekund över åtta prioritetsbaserade köer baserade på WRR.

Netgear MS510TXUP har stöd för 256 VLAN med en intern 32K databas för MAC-adresser med L2+/Lite L3-baserade tjänster som IEEE 802.3ad – LAGs, IEEE 802.3x för fullduplex och flödeskontroll, IEEE 802.1D/w/s för Rapid/Multiple/Spanning Tree Protocol. Vi får även stöd för IGMP snooping v1,2 och 3, MLD snooping, IGMP snooping querier och automatisk blockering av okända multicastströmmar.

Ett brett utbud av nätverkssäkerhetslösningar

MS510TXUP - säkerhet
Med lokalt ansluten höghastighetslagring ansluten till fiberportarna kan vi både spela in data direkt från säkerhetskameror och enkelt strömma både lokala data samtidigt som vi får en lätthanterlig internetdelning.

Switchen erbjuder ett brett utbud av nätverkssäkerhetslösningar. Detta omfattar bland annat uppsättning av gästbaserade VLAN med en möjlighet att koppla dessa mot en Radius-baserad tilldelning och validering. Vi får en smart ACL-integration som täcker både IPv4, IPv6, MAC-baserade ACL och och TCP/UPD-baserade ACL. Vi kan ställa in låsning av port baserad på specifik MAC-adress eller antalet MAC som är anslutna och vi får såklart ett integrerad DoS-skydd

För att garantera att rätt data får rätt bandbredd har switchen flera lager av QoS-tjänster. Detta omfattar bland annat IEEE 802.1Q VLAN taggning, IP- och MAC-baserade VLAN och både Auto VoIP samt Auto Video VLAN för högsta stabilitet och kvalitet vid användande av VoIP-telefoner eller olika strömmande videolösningar. Vi kan sätta manuella begränsningar per port eller använda en automatisk QoS per port samt aktivera DiffServ QoS för rätt klassificering av datatrafiken.

När vi kommer till PoE-sidan kan MS510TXUP tillhandahålla upp till maximalt 295 watt över samtliga portar. Då enheten är Ultra60 PoE++-klassificerad innebär detta även att switchen maximalt kan leverera upp till 60 watt per port. Som vi direkt kan se innebär detta att vi inte simultant kan använda full belastning över samtliga portar då detta hade krävt 480 watt, utan tanken med switchen är att använda en blandad belastning eller en belastning som delvis överlappar varandra. Det vill säga att vissa enheter bara är anslutna under vissa tider av dygnet som med säkerhetskameror som bara är aktiva under tider då kontoret är stängt och trådlösa accesspunkter som kanske bara är aktiva just under kontorstid.

För att lösa detta på ett enkelt sätt har Netgear gjort det möjligt att sätta upp avancerade PoE-scheman per port där vi kan styra och automatisera allt från tider när respektive port är aktiv, hur mycket ström den ska tillhandahålla och hur portarna ska prioriteras vid överbelastning. Då denna typ av scheman kan leda till kortare överlapp med högre belastning, till exempel om vi använder PoE-belastning som ska dimmas ner eller upp, så har Netgear valt att ge en extra hög felmarginal eller tillfällig överbelastning som kan klara upp till 380 watt. Observera att detta bara gäller under en begränsad tid.

Lokal eller molnbaserad hantering

Som oftast när det kommer till Netgears nyare PoE-lösningar har switchen en separerat strömtillförseln som skiljer sig från switchens övriga funktionalitet. Detta innebär att anslutna PoE enheter kommer att ha bibehållen strömtillförsel även om enheten gör en omstart efter exempelvis en firmwareuppdatering eller andra förändringar som kräver en programbaserad omstart.

Netgear MS510TXUP - Insight
När vi väljer att växla över till och använda Insight kan vi hantera switchen från vår mobil oavsett var vi befinner oss. Vi kan här även enkelt felsöka anslutningar, kontrollera trafiken med mycket mer.

När vi pratar om firmware så har Netgear försett MS510TXUP med dubbla firmware. Detta ger enheten en extra säkerhetsnivå och skyndar även på uppdateringsprocessen i sig. Dessutom kan vi, tack vare molnintegrationen, via Insight-appen konfigurera enheten för en automatiserad uppdateringsprocess vilket fungerar riktigt bra. Skulle vi välja att inte använda Insight används i stället http-baserad firmwareuppdatering.

Går vi vidare till hanteringen i helhet har enheten stöd för SNMP V1,2 och 3. Vi får stöd för SNTP över UPD-port 123, RMON-grupper 1,2,3 och 9, SCC för hantering av multipla switchar, enkel portspegling med stöd för många till en portars spegling. Switchen har dessutom integrerad kabeltest för att underlätta felsökning.

Som standard är switchen anpassad för lokal administrering via den integrerade webbläsaren. Om vi ansluter med en dator direkt till en fristående switch för konfigurering så använder vi adressen 192.168.0.239 för att logga in till dess gränssnitt. Ansluter vi däremot till ett nätverk med en befintlig DHCP-server måste vi först ta reda på det IP-nummer som switchen tilldelats. Det kan göras på flera sätt varav ett är att använda Netgears Insight som både visar enhetens IP-nummer och låter oss ansluta switchen direkt till Insight för att få full molnintegration, vilket vi rekommenderar. Men vi kan även använda ett av två olika verktyg från Netgear i form av:

OBS! När vi väljer att växla över till Netgear Insight som administrationsgränssnitt begränsas de lokala möjligheterna till hantering. Dessutom kommer tidigare satta lösenord för det lokala gränssnittet att bytas ut mot det som används för Insight.

Användningsområden

Netgear MS510TXUP - skola
Då switchen klarar 60 watts PoE kan den även driva smarta skärmar samtidigt som multipla accesspunkter knyter samman eller delar upp ett större område.

Då MS510TXUP kombinerar Ultra PoE-strömmatning med multigigs LAN-portar och dubbla dedikerade tiogigabits SFP+(fiber)-portar får vi en extremt flexibel switch som kan användas i flera olika situationer och miljöer där vi dessutom enkelt kan skala upp och ner eller skapa redundanta kopplingar helt efter vårt företags behov. Vi har valt att lyfta fram några områden som känns mer eller mindre optimala att ha som utgångspunkt.

 • Lokal mix av Wi-Fi och klienter med lagring. Detta skulle vi säga är den ultimata och bredaste användningen för switchen. Vi kan här kombinera enklare PoE+-baserade accesspunkter med mer krävande PoE++-accesspunkter samtidigt som vi ansluter olika klienter och lokal lagring eller servrar med olika fasta nätverkskrav sett till anslutningshastighet. Här används ena SFP+-porten för att ansluta till det lokala backbone-nätet och/eller internet. Detta ger oss en blandning som till fullo både utnyttjar den fasta nätverksprestandan samtidigt som den totala PoE-budgeten hålls på rätt nivå.
 • Wi-Fi-åtkomst och säkerhetsaspekt. Detta är en lösning som passar perfekt för såväl lokalkontor eller mer offentliga platser som kaféer, bibliotek med mera. Här används SFP+-portarna till höghastighetslagring och/eller servers. PoE-portarna används för att ansluta olika accesspunkter och säkerhetskameror alternativt LED-belysning och informationspaneler med mera. På detta sätt kan vi få en lokal inspelning av kameramaterial och lokalt lagrat material kan strömmas via accesspunkterna. Här ser vi även hur en schemalagd PoE-portlösning kan fungera perfekt då vissa enheter bara behöver användas under vissa delar av dygnet.
 • Informationsstomme. Här kombineras lokal lagring med högpresterande accesspunkter och olika informationstavlor. Detta är en smart lösning för exempelvis högskolor som strömmar media till studenter och även håller mer öppen information via displayer. Men det kan även vara en perfekt stomme på restauranger som vill tillhandahålla Wi-Fi åt kunder som via VLAN är åtskilt från personalens, och där infodisplayer används för exempelvis menyer med mera.

SPECIFIKATIONER Netgear MS510TXUP

 • Tillverkare: Netgear, www.netgear.se
 • Cirkapris: 6 992 inkl. moms, 5 594 exkl. moms
 • Mått: 330 x 206 x 43 mm
 • Vikt: 2,51 kg
 • Antal portar: 10 st
 • Antal Ultra60 PoE++-portar: 8 st
 • Uplink-port: 2 st SFP
 • Max PoE-budget: 295 watt, 380 watt ”worst case”
 • Max PoE per port: 60 watt
 • CPU: Dualcore 1 000 MHz
 • RAM: 256 MB
 • ROM: 64 MB
 • Max VLAN: 256
 • Managering: Molnbaserade Insight eller lokal
 • För komplett specifikation besök: https://www.netgear.com/business/wired/switches/smart/ms510txup/

 

PoE baserade enhetsklasser

Enhets-klass Standard Klassbeskrivning Minsta PoE-nivå PoE-spännvidd
0 PoE och PoE+ Full 802.3af – Standard 0,44 Watt 0,44 – 12,95 watt
1 PoE och PoE+ Väldigt låg ström 4,0 Watt 0,44–3,84 watt
2 PoE och PoE+ Låg ström 7,0 Watt 3,84 – 6,49 watt
3 PoE och PoE+ Mellannivå 15,4 Watt 6,49 – 12,95 watt
4 Enbart PoE+ Hög ström -802.3at 30,0 Watt 12,95 – 25,5 watt
5 Ultra45 PoE++ Mycket hög ström -802.3bt 45,0 watt 40 Watt
6 – 8 Ultra60 PoE++ Mycket hög ström -802.3bt 60,0 watt 51 Watt

Tabell över enhetsklasser för PoE och strömkrav som ska levereras till enheten från PoE-switchen

 

Hårdvaruexpert med djupt IT-kunnande inom en mängd områden som tidningen täcker. Arbetar sedan årsskiftet som huvudredaktör och affärsutvecklare.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här