Fråga

Jag har ett stort problem. Efter en krasch blev jag tvungen att installera om Windows, som nu fungerar som det ska igen. Men jag hade en del väldigt viktiga filer på en extern hårddisk, så viktiga att jag hade dem krypterade (med Windows inbyggda funktion).

Nu är filerna försedda med ett hänglås och jag kan inte längre öppna dessa filer. Hur ska jag kunna få tillbaka dem?

Stefan K

Svar

Jag är ledsen att behöva börja med att göra dig besviken, men det är nog omöjligt.

Windows EFS-kryptering baserar sig på ditt användarkonto, alltså inte bara lösenordet, utan hela kontot. EFS-tekniken erbjuder en helt transparent kryptering, det vill säga att filerna kan användas som vanligt så länge det finns ett giltigt säkerhetscertifikat.

Som minst används 128-bitskryptering, vilket innebär hög säkerhet. Det betyder också att krypterade filer är mycket svåra att knäcka utan gigantiska resurser, vilket naturligtvis också är meningen, annars vore det ju ingen poäng med det hela.

När du gjorde en nyinstallation av Windows skapades också ett nytt användarkonto och därmed är filerna oåtkomliga, om du inte har en säkerhetskopia av det tidigare säkerhetscertifikatet.

Alla som använder denna kryptering bör se till att ha en sådan kopia lagrad på ett säkert ställe för att gardera mot sådana här händelser. Det är enkelt. Högerklicka på din krypterade fil eller mapp medan du fortfarande har tillgång till den och välj Egenskaper.

Klicka på Avancerat och sedan på Information. Markera aktuell användare och klicka sedan på ”Säkerhetskopiera nycklar”. Följ exportguiden och spara filen på till exempel ett USB-minne.

För att importera certifikatet i en annan dator, starta ”Hantera certifikat” och högerklicka på Personliga. Välj ”alla aktiviteter” och sedan Importera. Följ guiden.

Se även www.datormagazin.se/2009/aterfa-krypterad-mapp

 

 

Anders har skrivit för Datormagazin sedan 1988. När tidningen lades ned blev det i stället High Score och därefter PC Hemma. Så småningom tillkom tidningen PC+, som efter några år slogs ihop med PC Extra och blev Datormagazin igen - cirkeln sluten. Anders är på flera sätt tidningens äldsta medarbetare och har försörjt sig på heltid som frilansare i över 20 år. Från och med 2019 arbetar han dock bara halvtid - andra halvan tillbringar han som pensionär och trivs med det.

1 KOMMENTAR

  1. Mycket tråkigt då sådant här inträffar. Man bör ha i beaktande innan man krypterar sina filer den risk som finns att man inte kommer åt dem om något går fel. Dvs. vad är mest viktigt för en själv. Är det att filerna finns kvar och är åtkomliga eller är det att ingen utomstående får åtkomst till dem.

    Det finns säkert olika behov, men det är inte riskfritt att kryptera sina egna filer vilket ovanstående fråga väl illustrerar.

Skriv ett svar

Skriv din kommentar
Ange ditt namn här